Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
доклад - мн. доклади, (два) доклада, м. 1. Публично излагане на мнение по определен научен, политически и др. проблем. Доклади от сесията з...
докога - нареч. и съюз. В пряк или косвен въпрос — при питане за крайния момент на прекратяване на действието; до кой момент. Докога ще чак...
докрай - нареч. До някакъв предел, до някаква граница в пространството или във времето. Ще се боря докрай. Градът докрай беше покрит със см...
долазя - долазиш, мин. св. долазих, мин. прич. долазил, св. — вж. долазвам.
долина - мн. долини, ж. Вдлъбната, тясна и дълга земна повърхност по течението на река между хълмове, планини. Долината на река Вит. // при...
доложа - доложиш, мин. св. доложих, мин. прич. доложил, св. — вж. долагам.
донеса - донесеш, мин. св. донесох, мин. прич. донесъл, св. — вж. донасям.
досадя - досадиш, мин. св. досадих, мин. прич. досадил, св. — вж. досаждам.
досега - нареч. До момента на говорене или на извършване на нещо. Досега не бях чувала такава глупост.
дотежа - дотежиш, мин. св. дотежах, мин. прич. дотежал, св. — вж. дотежавам.
дотука - нареч. Дотук.
доячка - мн. доячки, ж. Жена дояч.
драгун - мн. драгуни, м. Истор. Кавалерист, който се сражава и като пехотинец (в някои европейски армии в миналото).
дразня - дразниш, мин. св. дразних, мин. прич. дразнил, несв. 1. Кого/какво. Предизвиквам раздразнение, дискомфорт, яд, дори гняв с умишлен...
дракон - мн. дракони, (два) дракона, м. 1. Митологично чудовище — крилат люспест змей, обикн. с няколко глави, през които издишва огън, и с...
драпам - драпаш, несв. Разг. 1. Остар. Кого/какво. Драскам, чеша. 2. Прен. Пренебр. Мъча се с всички сили и без да подбирам средства да пос...
драсна - драснеш, мин. св. драснах, мин. прич. драснал, св. — вж. драсвам.
дрелка - мн. дрелки, ж. Вид инструмент, ръчен или електрически, за пробиване на дупки.
дремна - дремнеш, мин. св. дремнах, мин. прич. дремнал, св. — вж. дрямвам.
дренаж - обикн. ед. Спец. 1. В строителството — съоръжение за отводняване, за регулиране на подпочвени води. 2. В медицината — изтегляне на...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: