Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
будала - мн. будали. Разг. Грубо. Глупак.
буквар - мн. буквари, (два) буквара.Учебник за начално обучение по четене и писане на родния език.// същ. умал. букварче.
бумага - мн. бумаги. Пренебр. Обикн. мн. Канцеларски документи, преписки, книги.
бумкам - бумкаш.1. Бумтя.2. Произвеждам силен тъп шум като тътен; думкам, тупам.// същ. бумканe. Какво е това бумкане?
бунтар - бунтарят, бунтаря, мн. бунтари.1.Бунтовник.2. Човек с неспокоен дух, който проявява нетърпимост към съществуващия ред и се опитва ...
буржоа - мн. буржоа.Лице, което е от буржоазиата.
буркан - мн. буркани, (два) буркана, м.Стъклен съд с широко гърло и с цилиндрична форма за компот, сладко и др.// същ. умал. бурканче.
бутало - мн. бутала.Спец. Прът с метален диск, който плътно се движи в цилиндър, като всуква и изтласква въздух или течност.
бутвам - бутваш, бутна.1. Изведнъж започвам да бутам или бутам веднъж.2. Разг. Давам пари или подарък като подкуп.3. Разг. Заставям да живе...
бухвам - бухваш, бухна.Изведнъж почвам да бухам.
бухлат - бухлата, бухлато, мн. бухлати.Едър, набъбнал, издут.
бъзвам - бъзваш, бъзна. Разг.1. Подбуждам, подсторвам.2. Засягам, обиждам.
бълвам - бълваш.1. Разг. Повръщам.2. Изхвърлям със сила и в голямо количество навън от себе си; изригвам.3. Прен. Изричам наведнъж грубости...
бързам - бързаш.1. Движа се бързо.2. Стремя се да направя нещо, по-скоро, по-бързо.3. Върша нещо припряно, с бързина.
бъркам - бъркаш.1. Мушкам, пъхвам ръката си, за да извадя нещо.2. Ровя, тършувам.3. Разбърквам, размествам.4. Намесвам в някаква работа.5. ...
бъчвар - бъчварят, бъчваря, мн. бъчвари.Човек, чийто занаят е да изработва бъчви и под. съдове.
бабуин - (фр. babouin)Зоол. Африканска маймуна от семейството на павианите със силно издадени напред устни.
багета - (фр. baguette 'пръчица')1. Спец. Орнаменти и аксесоари във вид на пръчица.2. Муз. Палка за ударни инструменти.3. Муз. Ди...
байгън - (тур. baygin)Прилошаване, призляване.
байпас - (англ. by-pass 'обиколен път')Мед. Хирургическа операция при сърдечна недостатъчност за свързване камерите на сърцето.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: