Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
мушвам - мушваш, несв. и мушна, св. Муша поединично, еднократно.
мушика - само ед. Диал. 1. Червей дървояд. 2. Мека сърцевина на дърво.
мушкам - мушкаш, несв. 1. Кого/какво. Бода с нещо остро. 2. Какво. Вкарвам, въвирам. Мушкам дрехите в куфара. — мушкам се. Провирам се межд...
мярвам - мярваш, несв. и мярна, св. Мяркам поединично, еднократно. — мярвам се/мярна се. Мяркам се поединично, еднократно. Зад завесата се ...
мяркам - мяркаш, несв.; какво/кого. 1. Забелязвам за късо време. 2. Показвам нещо за малко и пак го скривам. — мяркам се. 1. Явявам се за м...
мяукам - мяукаш, несв. 1. За котка — издавам глас. 2. Издавам глас като котка.
навред - нареч. Навсякъде, по всички места. Питах навред, но никой не знаеше.
надлез - мн. надлези, (два) надлеза, м. Пътно съоръжение за преминаване над железопътни линии или пътища.
накипя - накипиш, мин. св. накипях, мин. прич. накипял, св. - вж. накипявам.
накупя - накупиш, мин. св. накупих, мин. прич. накупил, св. - вж. накупувам.
налазя - налазиш, мин. св. налазих, мин. прич. налазил, св. - вж. налазвам.
намуша - намушиш, мин. св. намуших, мин. прич. намушил, св. - вж. намушвам.
наплив - мн. напливи, (два) наплива, м. Струпване, поява на нещо в голямо количество. Такъв наплив от хора на футболна среща скоро не е има...
напуша - напушиш, мин. св. напуших, мин. прич. напушил, св. - вж. напушвам.
населя - населиш, мин. св. населих, мин. прич. населил, св. - вж. населвам.
насиля - насилиш, мин. св. насилих, мин. прич. насилил, св. - вж. насилвам.
начена - наченеш, мин. св. наченах, мин. прич. наченал, св. - вж. начевам.
невяра - само ед. Липса на вяра; съмнение, несигурност, недоверие.
незван - незвана, незвано, мн. незвани, прил. Който се явява, без да е поканен; невикан, неканен. Незвани гости.
немара - само ед. Нехайство, невнимание, непроявена грижа за нещо.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: