Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
мехлем - мн. мехлеми, (два) мехлема, м. Лекарствен препарат във вид на каша за мазане; крем, вазелин, помада.
мешест - мешеста, мешесто, мн. мешести, прил. 1. Диал. Който има голям корем. 2. Диал. Който е издут като мях. 3. Спец. Само мн. Клас безгр...
миксер - мн. миксери, (два) миксера, м. 1. Машина за приготвяне на смеси; бъркалка. 2. Домакински електроуред, използван за разбиване, разб...
миндер - мн. миндери, (два) миндера, м. 1. Миндерлък. 2. Постилка за миндерлък.
мислен - мислена, мислено, мн. мислени, прил. 1. Който е в мислите, не е изказан. Мислено желание. 2. Въображаем, недействителен. Екваторът...
мислещ - мислеща, мислещо, мн. мислещи, прил. Който може да мисли. Човекът е мислещо същество.
миячен - миячна, миячно, мн. миячни, прил. Който е предназначен да мие или се отнася до мияч. • Миячна машина. 1. Автомобил с цистерна за м...
млечен - млечна, млечно, мн. млечни, прил. 1. Който е получен от мляко или съдържа мляко. Млечни продукти. 2. Който има цвят на мляко или е...
мнение - мн. мнения, ср. 1. Възглед, схващане, отношение по някакъв въпрос. 2. Преценка, оценка. Какво е мнението ти за приятелката ми? • О...
неделя - мн. недели, ж. 1. Според българската система за броене на дните от седмицата - последният ден от седмицата, който е неработен. 2. ...
нефрит - само ед. Бял, безцветен или зелен минерал, употребяван за украса или художествени изделия.
неврит - мн. неврити, м. 1. Възпаление на периферен нерв. 2. Израстък на нервна клетка.
недеен - недейна, недейно, мн. недейни, прил. Който не е деен; пасивен.
незрял - незряла, незряло, мн. незрели, прил. 1. Който не е узрял; зелен. Незрели ябълки. 2. Прен. Млад, неопитен. 3. Прен. Необмислен, нед...
немски - немска, немско, мн. немски, прил. Който се отнася до немец. Немски език.
непряк - непряка, непряко, мн. непреки, прил. 1. Който не е пряк, не е в права посока. Непряк път. 2. Прен. Който не е в непосредствена връ...
нервен - нервна, нервно, мн. нервни, прил. 1. Който се отнася до нерв (в 1 знач.). Нервна система. 2. Който лесно се ядосва или възбужда; р...
несмел - несмела, несмело, мн. несмели, прил. Който не е смел; плах, боязлив. Несмел отговор. Несмел човек.
неспир - нареч. Непрестанно, безспирно.
нефтен - нефтена, нефтено, мн. нефтени, прил. Който е от нефт или дава нефт. Нефтени кладенци. Нефтен продукт.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: