Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
профан - мн. профани, м. Човек, който няма познания в определена област; невежа. // прил. про-фански, профан ска, профанско, мн. профански.
прошка - обикн. ед. Прощаване, извинение. Няма прошка.
проява - мн. прояви, ж. Проявяване; проявление. Добри прояви.
пряспа - мн. преспи, ж. Много дълбок сняг, на-вян на едно място.
псалом - псаломът, псалома, мн. псаломи, (два) псалома, м. 1. Псалм. 2. Тържествена лирическа песен.
псувам - псуваш, несв.; кого/ какво. Изричам псувни по адрес на някого. Псувам го на майка.
птичар - птичарят, птичаря, мн. птичари, м. Човек, който отглежда птици в птицеферма.
пуздра - само ед. Разг. Мършаво месо без тлъстина.
пукало - мн. пукала, ср. 1. Вид решето за пукане на пуканки. 2. Остар. Топ.
пуквам - пукваш, несв. и пукна, св. 1. Пукам поединично, еднократно (в 1,4, 5 и 6 знач.). 2. Прен. Грубо. Умирам; псовисвам. Вчера пукна и ...
пулсар - мн. пулсари, (два) пулсара, м. Спец. Пулсиращ и периодично сменящ радиояркостта си точков източник на космическо радиоизлъчване.
пумпал - мн. пумпали, (два) пумпала, м. Детска играчка във вид на два съединени в широката си част конуса, която се завърта с помощта на ра...
пускам - пускаш, несв. и пусна, св. 1. Какво/кого. Преставам да държа нещо, давам му свобода. Пускам чанта. Пускам ръката на някого. 2. Ког...
пусула - мн. пусули, ж. Остар. 1. Далекоглед. 2. Компас.
пуфкам - пуфкаш, несв. и пуфна, св. Внезапно еднократно изпуфтявам.
пухкав - пухкава, пухкаво, мн. пухкави, прил. 1. Пухест. 2. Рохкав, сипкав.
пушкам - пушкаш, несв. Разг. Гърмя, стрелям, издавам звук като при гърмене на пушка.
пушкар - пушкарят, пушкаря, мн. пушкари, м. 1. Занаятчия, който поправя пушки и други оръжия. 2. Човек с пушка.
пущина - мн. пущини, ж. Разг. Нещо, назовано с оценъчно укорно или ласкателно отношение. Де са тия пущини, очилата?
пчелар - пчеларят, пчеларя, мн. пчелари, м. Човек, който отглежда пчели. // прил. пчеларски, пчеларска, пчеларско, мн. пчеларски. // същ. п...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: