Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
домино - само ед. Вид игра, в която се подреждат плочки с означени върху тях точки така, че долепващите се части да са с еднакъв брой точки...
допинг - само ед. Спец. Средство, което изкуствено стимулира физическата и умствената работоспособност. Приемам допинг. // прил. допингов, ...
досред - предлог. 1. До средата, до центъра на определено място. Досред селото. 2. До средата, до половината на определен период от време. ...
доцент - мн. доценти, м. Университетско научно звание между асистент и професор, което дава право на лицето, което го носи, да чете лекцион...
дрожди - само мн. Едноклетъчни микроорганизми, които предизвикват ферментация на захарите.
дундьо - мн. дундьовци, м. Разг. Пренебр. Дундест мъж или дундесто момче.
епигон - мн. епигони, м. Привърженик на литературно, научно и др. направление, който не проявява творческа оригиналност, а механично повтар...
епизод - мн. епизоди, (два) епизода, м. 1. Случка, отделен момент от някакъв минал процес. Това са интересни епизоди от пребиваването ни в ...
ебонит - само ед. Твърда гума, получавана при вулканизацията на каучук със сяра, която се използва като изолационен материал. // прил. ебон...
егоист - мн. егоисти, м. Човек, който проявява егоизъм. Той е голям егоист.
еди-що - неопр. мест. Остар. Еди-какво. — еди-що си. Еди-какво си.
емоция - мн. емоции, ж. Душевно преживяване, чувство. Положителни емоции.
енория - мн. енории, ж. Областта (квартал, населено място), която се обслужва от един свещеник. // прил. енорийски, енорийска, енорийско, м...
епилог - мн. епилози, (два) епилога, м. Спец. В литературата — заключителна част в някои художествени произведения, в която накратко се раз...
епопея - мн. епопеи, ж. 1. Спец. Голяма стихотворна творба за историческо събитие с изключително значение за даден народ. 2. Спец. Голямо п...
ерозия - само ед. 1. Пълно или частично разрушение на повърхността на нещо (почва, скала, метал и др.) под влияние на външна среда. Ерозия ...
ескорт - само ед. Военен конвой; охрана, която съпровожда нещо или някого. Почетен ескорт. // прил. ескортен, ескортна, ескортно, мн. ескор...
ешелон - мн. ешелони, (два) ешелона, м. 1. Спец. Войскова част, разгърната в колона. 2. Влак или група от движещи се една след друга коли з...
желязо - мн. железа, ср. 1. Само ед. Химически елемент — ковък и пластичен метал със среб-ристобял цвят, от който се получават чугун и стом...
женоря - само мн. Разг. Пренебр. Много жени, обикн. събрани на едно място.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: