Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
атриум - и атрий (лат.atrium от ater 'черен')1. Ист. Главната част на римската къща, където се намирало огнището.2. Преддверие.3....
афазия - (нлат. aphasia от гр. aphasia)Мед. Пълна или частична загуба на способността да се говори поради увреждане на главния мозък.
афелий - (срвеклат. aphelium по гр. аро 'далеч' + helios 'слънце')Астрон. Най-отдалечената от Слънцето точка от орбитат...
афинаж - (фр. affinage)Техн. Отделяне на благородни метали в чисто състояние.// Прил. афинажен.
афония - (нлат. aphonia по а- + гр. phone 'глас')Мед. 3агубa на гласа.
афронт - (фр. affront)Книж. Публична обида, оскърбление; грубо незачитане.// Гл. афронтирам.
Ахерон - (лат. Acheron от гр. Acheron)Мит. Река в подземното царство, през която Харон прекарвал душите на мъртвите.
ацетил - (нем. Azelyl по лат. acetum 'оцет' + -ил)Хим. Радикал на оцетната киселина.
ацетол - (фр. acetol по лат. acetum 'оцет' + -ол)Хим. Оцет, получен чрез дестилиране; аптекарски оцет.
ацтеки - (ацт.)Мексикански народ, който господствал до завладяването на страната от испанските конкистадори през първата половина на XVI в....
байрак - мн. байраци, (два) байрака, м. Остар. Разг.Знаме.
балада - мн. балади, ж. Спец. 1. В литературата - лирико-епично стихотворение с фантастичен сюжет, което пренася читателя в тайнствена, нео...
балкан - мн. балкани, (два) балкана, м. 1. Планина.2. Само ед. Друго собствено име на Стара планина.// прил. балкански, балканска, балканск...
банкет - мн. банкети, (два) банкета, м.Земна ивица покрай шосе или жп линия с ширина до отводнителната канавка.
барака - мн. бараки, ж.Лека дъсчена постройка за временно използване
бабаит - мн. бабаити.Разг.Едър, силен мъж, готов за бой, за подвизи; мъжага, юначага.// прил. бабаитски.
бабини - Разг. Домът и семейството на баба.
бадана - Разтворена в вода бяла вар за боядисване (понякога с прибавка на хума за стабилизиране).
бадева - нареч. Разг. Даром, залудо, на вятъра.
баджак - мн. баджаци, (два) баджака.1. Разг. Бедро на животно или човек.2. Жарг. Бедро на девойка или младеж.3. Диал. Вълна от горната част...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: