Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
дикция - само ед. Начин на изговаряне на звуковете и думите, степен на отчетливост при говорене, декламиране и пеене. Добра дикция.
дингил - мн. дингили, м. Разг. Висок и слаб човек.
дирник - мн. дирници, (два) дирника, м. Разг. Задна седалищна част на човешко тяло; задник. • Станал съм с дйрника си нагоре/напред. Безпри...
дисцип - само ед. Разг. Специализирано заведение за изтърпяване на дисциплинарни наказания по време на военна служба; военен затвор.
зимник - мн. зимници, (два) зимника, м. Помещение под къща, обикн. вкопано в земята, за съхраняване на продукти и др.; мазе. Всяка къща има...
извися - извисиш, мин. св. извисих, мин. прич. извисил, св. - вж. извисявам.
издиря - издириш, мин. св. издирих, мин. прич. издирил, св. - вж. издирвам.
изпищя - изпищиш, мин. св. изпищях, мин. прич. изпищял, св. - вж. изпищявам.
идилия - мн. идилии, ж. 1. Литературно произведение, в което е изобразен идеализирано животът на обикновени хора сред природата. 2. Прен. И...
изблик - мн. изблици, (два) изблика, м. 1. Само ед. За течност — избликване. 2. Спонтанна проява на силни чувства. В изблик на плач. В избл...
извиня - извиниш, мин. св. извиних, мин. прич. извинил, св. — вж. извинявам.
изгния - изгниеш, мин. св. изгних, мин. прич. изгнил, св. — вж. изгнивам.
изкипя - изкипиш, мин. св. изкипях, мин. прич. изкипял, св. — вж. изкипявам.
излюпя - излюпиш, мин. св. излюпих, мин. прич. излюпил, св. — вж. излюпвам.
изплюя - изплюеш, мин. св. изплюх, мин. прич. изплюл, св. — вж. изплювам.
изсипя - изсипеш, мин. св. изсипах, мин. прич. изсипал, св. — вж. изсипвам.
изтрия - изтриеш, мин. св. изтрих, мин. прич. изтрил, св. — вж. изтривам.
изясня - изясниш, мин. св. изясних, мин. прич. изяснил, св. — вж. изяснявам.
илюзия - мн. илюзии, ж. 1. Нереално възприемане на обект от действителността. В мъглата се създава илюзия, че светлината е много далеч. 2. ...
иридий - само ед. Спец. Сивобял тежък метал, използван главно за направа на сплави с платината.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: