Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
ексцес - мн. ексцеси, м. Ексцесия.
елегия - мн. елегии, ж. Спец. 1. Лирическо стихотворение, плод на скръбни, тъжни, трагични преживявания на поета. 2. Музикална пиеса с такъ...
елизия - мн. елизии, ж. Спец. В езикознанието — изпускане на звук от състава на дума при изговор.
емисия - мн. емисии, ж. Спец. Във финансите — пускане в обръщение на банкноти или ценни книжа. // прил. емисионен, емисионна, емисионно, мн...
ензими - само мн. Спец. Ферменти, които се съдържат в животинските и растителните организми, с голямо значение при обмяната на веществата.
епител - само ед. Спец. Покривна тъкан, която съставя горния слой на кожата у човека и животните. // прил. епителен, епителна, епително, мн...
епитет - мн. епитети, (два) епитета, м. Спец. В поетиката — художествено определение на предмет за по-голяма изразителност.
епичен - епична, епично, мн. епични, прил. 1. Епически. 2. Прен. Славен, величав, тържествен. Епични събития.
еретик - мн. еретици, м. Последовател на ерес.
есеист - мн. есеисти, м. Автор на есета.
есенес - нареч. Разг. През миналата или през предстоящата есен.
етикет - мн. етикети, (два) етикета, м. 1. Листче, което се залепва или прикрепя на предмет (обикн. на търговска стока), за да означи харак...
ефенди - мн. ефендита, м. Истор. В Османската империя — в обръщение или при учтиво назо-ваване на мъж (след името или титлата); господин.
ехиден - ехидна, ехидно, мн. ехидни, прил. Язвителен, злорад, лукав. Ехидна усмивка. // нареч. ехидно. Гледа ехидно.
ечемик - мн. ечемици, (два) ечемика, м. 1. Само ед. Житно растение с плод на зърна в класове, което се използва за фураж, храна и др. 2. Ра...
жилест - жилеста, жилесто, мн. жилести, прил. 1. Който е с изпъкнали жили (в 1 знач.). Жилести ръце. 2. Който е с много жили (в 3 знач.) ил...
женище - мн. женища, ср. 1. Едра, снажна или дебела жена (в 1 знач.). 2. Лоша, свадлива жена (в 1 знач.).
женски - женска, женско, мн. женски, прил. 1. Който се отнася до жена — принадлежи на жена, присъщ на жена, предназначен за жена (в 1 знач....
женшен - само ед. Тревисто многогодишно растение от Китай, Корея, чиито корени се използват в медицината като тонизиращо и стимулиращо сред...
жетвен - жетвена, жетвено, мн. жетвени, прил. Жътвен.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: