Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
наторя - наториш, мин. св. наторих, мин. прич. наторил, св. - вж. наторявам.
необут - необута, необуто, мн. необути, прил. Който не е обут; бос.
никого - - вж. никой.
ножици - само мн. или ножица, ж. 1. Инструмент за рязане, който се състои от две остриета, съединени по средата, с дръжки. Шивашка ножица. ...
някога - неопр. нареч. 1. Неизвестно кога в миналото, много отдавна. Някога тук са живели динозаври. 2. Неизвестно кога в бъдещето. Дали ня...
набода - набодеш, мин. св. набодох, мин. прич. набол, св. — вж. набождам.
наболя - наболиш, мин. св. наболях, мин. прич. наболял, св. — вж. наболявам.
наброя - наброиш, мин. св. наброих, мин. прич. наброил, св. — вж. наброявам.
нагноя - нагноиш, мин. св. нагноих, мин. прич. нагноил, св. — вж. нагноявам.
нагодя - нагодиш, мин. св. нагодих, мин. прич. нагодил, св. — вж. нагаждам.
нагоре - нареч. 1. Към по-горна част, на по-високо положение в отвесна линия. Вдигнах ръката си по-нагоре. Стрелям нагоре във въздуха. 2. В...
надзор - само ед. 1. Наблюдаване, надзираване. Под лекарски надзор. 2. Група лица, организирани за наблюдение над нещо. Прокурорски надзор.
надолу - нареч. 1. По направление към земята, на по-ниско място. Топката падна по-надолу. 2. В посока по течението на реката. Надолу по рек...
наедно - нареч. Заедно, вкупом, на едно място.
назобя - назобиш, мин. св. назобих, мин. прич. назобил, св. — вж. назобявам.
назова - назовеш, мин. св. назовах, мин. прич. назовал, св. — вж. назовавам.
назоря - назориш, мин. св. назорих, мин. прич. назорил, св. — вж. назорвам.
найлон - само ед. Търговско название на синтетични влакна и изработената от тях тъкан. // прил. найлонов, найлонова, найлоново, мн. найлоно...
наклон - мн. наклони, (два) наклона, м. 1. Повърхност, заемаща положение между хоризонтално и вертикално. Малък наклон. 2. Повърхност, коят...
накова - наковеш, мин. св. наковах, мин. прич. наковал, св. — вж. наковавам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: