Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
уранология - само ед. Астрология.
урегулирам - урегулираш, несв. и св.; какво. Регулирам.
усамотя се - усамотиш се, мин. св. усамотих се, мин. прич. усамотил се, св. — вж. усамотявам се.
уславям се - уславяш се, несв. и условя се, св.; за какво, с кого. Уговарям се, уточнявам условия. Условихме се за времето на заплащане. Услови...
усложнявам - усложняваш, несв. и усложня, св.; какво. Правя да стане по-сложен, по-труден, заплетен; спъвам, преча. Това условие усложнява пост...
усмихна се - усмихнеш се, мин. св. усмихнах се, мин. прич. усмихнал се, св. — вж. усмихвам се.
успивам се - успиваш се, несв. и успя се, св. Събуждам се от сън по-късно, отколкото трябва. Успах се и закъснях за работа. // същ. успиване, с...
успокоявам - успокояваш, несв. и успокоя, св. 1. Кого. Утешавам, вдъхвам спокойствие. Успокоиха разтревожената майка. 2. Кого/какво. Усмирявам,...
успоредица - мн. успоредици, ж. Съпоставяне и уподобяване или свързване на сходни явления, предмети; сравнение. Правя успоредица между положени...
устремявам - устремяваш, несв. и устремя, св.; какво. 1. Насочвам със сила към определена цел. Устремявам усилията си. 2. Прен. Насочвам стреми...
утилитарен - утилитарна, утилитарно, мн. утилитарни, прил. Който е насочен към практическата полза от нещо; практичен.
ухилвам се - ухилваш се, несв. и ухиля се, св. Разг. Усмихвам се широко, хиля се.
участвувам - участвуваш. Участвам.
участничка - мн. участнички, ж. Жена участник.
фантазирам - фантазираш, несв. и св. Измислям несъществуващи неща, представям си недействителни и нереални случки, събития (обикн. хубави); меч...
фармаколог - мн. фармаколози, м. Специалист по фармакология.
фабрикувам - фабрикуваш, несв. какво. 1. Остар. Произвеждам фабрично. 2. Прен. Разг. Измислям, съчинявам с голяма доза лъжа или в голямо количе...
фаготистка - мн. фаготистки, ж. Жена фаготист.
файтонджия - мн. файтонджии, м. Човек, който кара файтон.// прил. файтонджийски. файтонджийска, файтонджийско, мн. файтонджийски.
фактически - фактическа, фактическо, мн. фактически, прил. Който съответства на фактите, основан е върху факти; действителен. Фактическа свобод...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: