Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
миротворец - мн. миротворци, м. Лице, което способства за поддържане на мира и за премахване на войната. // прил. миротворски, миротвор-ска, ми...
мисионерка - мн. мисионерки, ж. Жена мисионер.
митрополит - мн. митрополити, м. Висше почетно звание на епископ, който управлява митрополия, епархия. // прил. митрополитски, митрополитска, м...
митрополия - мн. митрополии, ж. 1. Църковна област, подразделена на околии или наместничества. 2. Сградата, в която се помещава митрополитът и ...
младоженец - мн. младоженци, м. Човек, който сега се жени или малко след женитбата. // прил. младоженски, младоженска, младоженско, мн. младоже...
младоженка - мн. младоженки, ж. Жена, която сега се омъжва или малко след сватбата.
млекарство - само ед. Занятие на млекар.
многоточие - мн. многоточия, ср. Спец. Препинателен знак, състоящ се от три точки (...), който означава пропуск в текста.
множествен - множествена, множествено, мн. множествени, прил. Който съществува в повече от един брой. // същ. множественост, множествеността, ж...
мнозинство - мн. мнозинства, ср. По-голямата част от група хора, разделени според становището си по даден въпрос при гласуване.
модаджийка - мн. модаджийки, ж. Разг. Ирон. Жена модаджия.
моделиерка - мн. моделиерки, ж. Жена моделиер.
моментален - моментална, моментално, мн. моментални, прил. Много бърз, мигновен. Моментална снимка.
монашество - само ед. 1. Монашески живот, подстригване. 2. Монасите като цяло.
монография - мн. монографии, ж. Научно съчинение, което изчерпателно засяга един въпрос, една тема. // прил. монографичен, монографична, моногр...
монополист - мн. монополисти, м. 1. Лице или организация, които имат монопол върху нещо. 2. Собственик на монополно обединение. 3. Прен. Притеж...
моралистка - мн. моралистки, ж. Жена моралист.
мораториум - мн. мораториуми, (два) мораториума, м. 1. Обявявана от правителството отсрочка по плащания вследствие на екстремни ситуации. 2. Пр...
морфология - само ед. Спец. 1. Дял от граматиката, който изучава думите като части на речта и техните форми и значения. 2. Система от частите н...
мотокарист - мн. мотокаристи, м. Лице, което управлява мотокар.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: