Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
събеседник - мн. събеседници, м. Лице, с което се води разговор.
съблекалня - мн. съблекални, ж. Помещение за събличане и обличане (в баня, плаж, стадион и др.).
съблюдавам - съблюдаваш, несв:, какво. Строго се придържам към нещо; спазвам. Трябва да се съблюдават правилата за уличното движение.
съветничка - мн. съветнички, ж. Съветница.
съвзема се - съвземеш се, мин. св. съвзех се, мин. прич. съвзел се, св. — вж. съвземам се.
съвкупя се - съвкупиш се, мин. св. съвкупих се, мин. прич. съвкупил се, св. — вж. съвкупявам се.
съвпадение - мн. съвпадения, ср. 1. Събитие, явление, което се извършва едновременно с друго. След толкова много съвпадения се замислих за живо...
съвременен - съвременна, съвременно, мн. съвременни, прил. 1. Който се отнася към сегашното време; сегашен. Съвременно кино. Съвременен българс...
съгласувам - съгласуваш, несв. 1. Какво, с кого. Вземам решение за нещо, като стигам до единомислие при обсъждането му с друго лице. Съгласувам...
съглася се - съгласиш се, мин. св. съгласих се, мин. прич. съгласил се, св. — вж. съгласявам се.
съглашение - мн. съглашения, ср. Взаимно съгласие, постигнато между две страни, обикновено с политически характер; споразумение. Тайно съглашен...
съгрешавам - съгрешаваш, несв. и съгреша, се. Сгрешавам пред Бог, извършвам грях.
съдбоносен - съдбоносна, съдбоносно, мн. съдбоносни, прил. От който зависи по-нататъшното, бъдещето, съдбата. Съдбоносна среща. // нареч. съдбо...
съдействие - мн. съдействия, ср. Подкрепа, помощ, поддръжка; сътрудничество. Полицията разчита на съдействие от страна на гражданите.
съдийствам - съдийстваш, несв. В спорта — съблюдавам спазването на правилата на играта; изпълнявам функцията си на съдия (в 3 знач.).
съдружа се - съдружиш се, мин. св. съдружих се, мин. прич. съдружил се, св. — вж. съдружавам се.
съдържание - мн. съдържания, ср. 1. Само ед. Това, което се съдържа в нещо. Изсипа съдържанието на чантата си на леглото. 2. Тема, основна лини...
съдържател - съдържателят, съдържателя, мн. съдържатели, м. Лице, което притежава хотел, ресторант и др.; собственик.
съединение - мн. съединения, ср. 1. Само ед. Събиране в едно, обединяване. Съединението прави силата. 2. Спец. В химията — вещество, в което са...
съединител - съединителят, съединителя, мн. съединители, (два) съединителя, м. 1. Спец. Механизъм в автомобил за пускането му в движение, който...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: