Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
корумпирам - корумпираш, несв. и св.; кого. Покварявам, развращавам, като подкупвам длъжностно лице. — корумпирам се. Покварявам се, ставам про...
космически - космическа, космическо, мн. космически, прил. 1. Който се отнася до космоса; световен. Космически явления. Космически мащаб. 2. Ко...
космогония - само ед. Спец. Учение, дял от астрономията, за произхода на вселената. // прил. космогоничен, космогонична, космогонично, мн. косм...
космология - само ед. Спец. Дял от астрономията, учение за общите закономерности в устройството на вселената.
космополит - мн. космополити, м. 1. Човек, който поради професията си живее и/или работи в различни страни. 2. Привърженик на космополитизма. 3...
костенурка - мн. костенурки, ж. Вид влечуго с тяло, покрито с костена броня, което се придвижва бавно с четири крака, съществува в много подвид...
костюмирам - костюмираш, несв. и св.; кого. Обличам с костюм (маскараден, театрален и др.). — костюмирам се. Обличам се с костюм.
кощунствам - кощунстваш, несв. Проявявам кощунство.
краесловен - краесловна, краесловно, мн. краесловни, прил. Спец. В езикознанието — с който завършва думата. Краесловна гласна.
кредиторка - мн. кредиторки, ж. Тази, която предоставя на някого кредит. Банка кредиторка.
крепостник - мн. крепостници, м. Истор. Крепостен селянин.
криминолог - мн. криминолози, м. Специалист по криминология.
крушовиден - крушовидна, крушовидно, мн. крушовидни, прил. Който има форма на круша. Крушовиден израстък. Крушовидно тяло.
ксенофобия - само ед. Омраза към чужденците и всичко чуждо. Жертви на ксенофобията.
ксерокопие - мн. ксерокопия, ср. Разг. Копие върху лист хартия на текст, рисунка и др., направено от фотокопирен апарат; фотокопие.
култиватор - мн. култиватори, (два) култиватора, м. Селскостопанска машина за разбиване на буците и разрохкване на почвата.
леконравен - леконравна, леконравно, мн. леконравни, прил. Който се отличава с лек нрав; развратен. Има отношения с леконравни жени.
лаборантка - мн. лаборантки, ж. Жена лаборант.
лейкопласт - мн. лейкопластове, (два) лейкопласта, м. Лепенка с формата на лента за закрепване на превръзки. Слагам лейкопласт. Залепвам с лейк...
лекомислен - лекомислена, лекомислено, мн. лекомислени, прил. Който решава прибързано, не обмисля добре постъпките и думите си.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: