Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
акцентирам - акцентираш.Акцентувам.
акцентувам - акцентуваш.Подчертавам, изтъквам на преден план; обръщам особено внимание.
алитерация - мн. алитерации.В литературата - повторение на едни и същи по звучене съгласни звукове, което се използва като поетическо средство.
алпинистка - мн. алпинистки.Жена алпинист.
алъш-вериш - Остар. Вземане-даване, търговия; работа.
амбициозен - амбициозна, амбициозно, мн. амбициозни.Който е изпълнен с амбиция.// същ. амбициозност, амбициозността.
амбулантен - амбулантна, амбулантно, мн. амбулантни.Който се движи, пътува; подвижен. Амбулантен търговец.
амнистирам - амнистираш.Давам амнистия.
амортисьор - мн. амортисьори.Амортизатор.
амфибрахий - амфибрахият, амфибрахия, мн. амфибрахии, (два) амфибрахия.В литературата - трисрична стихотворна стъпка с ударение на средната сри...
амфитеатър - мн. амфитеатри, (два) амфитеатъра.Зрителна зала, в която всеки следващ ред от местата за сядане е по висок от предходния, за да мо...
анализатор - мн. анализатори, (два) анализатора.1. Уред, апарат за за извършване на анализ.2. Човек, който анализира или провежда анализи.
анализирам - анализираш.Провеждам анализ; подлагам на анализ.
аналитичен - мн. аналитични.1. Който се отнася до анализ.2. За качество на човек - който умее да анализира.
аналогичен - аналогична, аналогично, мн. аналогични.Който е сходен, подобен.
анатемосам - анатемосаш. - вж. анатемосвам.
ангажимент - мн. ангажименти, (два) ангажимента.Задължение, обещание, уговорка, договореност. Имам ангажимент.
антибиотик - мн. антибиотици, (два) антибиотика.1. Вещество с биологичен произход, което подтиска и убива жизнеспособността на микроорганизмите...
антициклон - мн. антициклони, (два) антициклона.Област на устойчиво високо атмосферно налягане, която се отличава с тихо и безоблачно време.
антрополог - мн. антрополози.Специалист по антропология.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: