Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
андрофагия - (гр. androphagia по aner, -dros 'мъж' + -фагия)Книж. Човекоядство, людоедство.// Същ. андрофаг.
анимализъм - (фр. animalisme по лат. animal 'животно' + -изъм)Изк. Изобразяване на животни в изобразителното изкуство.
анималкула - (нлат. animalculum, мн. -la)Зоол. Много дребно, почти невидимо с просто око животно.
анихилация - (нем. Annihilation no нлат. annihilatio от лат. nihil 'нищо')Физ. Реакция, при която масата на веществото се превръща в ...
аноминация - (нем. Annomination, фр. annomination по а- + лат. nominatio 'назоваване')Литер. Стилен похват, при който се употребяват ...
антаблеман - (фр. entablement)Арх. Горна изпъкнала част на здание, опираща се на стени или колони и съставена от корниз, фриз и архитрав.
антагонист - (фр. antagoniste от гр. antagonistes 'съперник')1. Книж. Непримирим противник, враг.2. Анат. Органи или вещества с проти...
антецедент - (фр. antecedent от лат. antecedent, -ntis 'предхождащ')1. Книж. Предходна случка, предишен факт.2. Език. Предходна дума,...
антиракета - (по анти- + ракета)Воен. Ракета, предназначена за унищожаване на противникови балистични ракети.
антисептик - (нлат. antiseptica (remedia) по анти- + гр. sepsis 'гниене')1. Фарм. Средство против инфекция на рани.2. Техн. Вещество,...
антистатик - (по анти- + гр. statikos 'неподвижен, статичен')Хим. Препарат, който премахва статичното електричество.// Прил. антистат...
антистрофа - (клат. antistropha от гр. antislrophe)Литер. Част от песен, която съответства на предходната строфа; отпев.
антография - (фр. anthographie по гр. anthos 'цвете' + -графия)Символичният език на цветята.
антрепозит - (по фр.епtreposer 'поставям стоки на склад')1. Склад при митница, гара, пристанище за внесени отвън стоки.2. Такса за съ...
антропоген - (по антропо- + гр. genos 'род')Геол. Съвременният, Четвъртичен, период от геологическата история на Земята.
антропоиди - (по антропо- + -оид)Зоол. Човекоподобни маймуни - шимпанзе, горила, орангутан, гибон.
апасионато - (ит. appassionato 'страстно')Муз. Страстно, въодушевено.
аперцепция - (клат. apperceptio по ad 'при' + percipio 'разбирам') Псих.1. Обусловеност на възприятията от миналия опит, зн...
апикултура - (фр. apiculture по лат. apis 'пчела' + cultura 'отглеждане')Книж. Пчеларство.
апиретичен - (нлат. apyreticus по а-+ гр. pyretos 'треска')Мед. Който е без повишена температура.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: