Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
изповядвам - изповядваш, несв. и изповядам, св. 1. Какво. Правя изповед. 2. Кого. Изслушвам изповед като духовно лице. 3. Само несв. Следвам до...
изпогледам - изпогледаш, св. — вж. изпоглеждам.
използувам - използуваш, несв. и св. Използвам.
изпопадвам - изпопадваш, несв. и изпопадам, св. Само мн. Падаме мнозина или в голямо количество. Книгите изпопадаха от рафта. • Изпопадваме/изп...
изпочупвам - изпочупваш, яесв. и изпочупя, св.; какво. 1. Счупвам почти всички неща. Изпочупиха клоните на черешата. 2. За сложно устройство — ...
изпродавам - изпродаваш, несв. и изпродам, св.; какво. Продавам много или всичко. Изпродаде всички стари мебели.
изработвам - изработваш, несв. и изработя, св. 1. Какво. Произвеждам, правя с труд, с работа. В този завод изработват детски дрехи. Понякога из...
икономисам - икономисаш, св. — вж. икономисвам.
икономичен - икономична, икономично, мн. икономични, прил. 1. Който е пестелив, умее да икономисва. Икономична домакиня. 2. Който изразходва ми...
иконописец - мн. иконописци, м. Художник на иконопис; зограф.
илюзионист - мн. илюзионисти, м. Лице, което професионално се занимава с демонстрация на илюзии.
илюминатор - мн. илюминатори, (два) илюми-натора, м. Кръгъл прозорец на кораб, самолет и под. който се затваря херметически. През илюминатора н...
илюстровам - илюстроваш, несв. Илюстрирам.
имитаторка - мн. имитаторки, ж. Жена имитатор.
импозантен - импозантна, импозантно, мн. импозантни, прил. Който впечатлява с размери, с вид; внушителен. Импозантна сграда. Импозантно посреща...
импортирам - импортираш, несв. и св. Правя импорт.
импотентен - импотентна, импотентно, мн. импотентни, прил. 1. Спец. В медицината — който страда от полово безсилие. 2. Прен. Който е безсилен в...
импресарио - мн. импресарии, ср. Лице, което професионално се занимава с уреждане на концерти, на представления.
имунология - само ед. Наука за закономерностите на имунитета при живите организми.
инвеститор - мн. инвеститори, м. 1. Предприятие или лице, което инвестира в нешо. В страната ще дойдат и инвеститори чужденци. 2. Служебно лице...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: