Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
евентуален - евентуална, евентуално, мн. евентуални, прил. Възможен при определени обстоятелства; вероятен, предполагаем, допустим. Той е евент...
еднозначен - еднозначна, еднозначно, мн. еднозначни, прил. 1. Който има само едно значение. Еднозначна дума. 2. Който по точно определен начин ...
езиковедка - мн. езиковедки, ж. Жена езиковед.
еквивалент - мн. еквиваленти, (два) еквивалента, м. Нещо, равностойно на друго, което може напълно да го замени.
екзалтация - само ед. Възторжено-възбудено състояние на човека. Изпадам в екзалтация.
екзалтирам - екзалтираш, несв. и св.; кого. Предизвиквам екзалтация. Умееше да екзалтира тълпите с речите си. — екзалтирам се. Изпадам в екзалт...
екзалтиран - екзалтирана, екзалтирано, мн. екзалтирани, прил. Който се намира в екзалтация или изразява екзалтация. Екзалтирани личности. Екзал...
екипировка - само ед. 1. Екипиране. 2. Дрехите и принадлежностите като цяло, необходими за работата на един екип (в 1 и 2 знач.).
екскаватор - мн. екскаватори, (два) екскаватора, м. Самоходна машина за копаене на горния земен слой.
експедирам - експедираш, несв. и св. 1. Какво. Изпращам до местоназначението му (кореспонденция, стока, товари и др.). 2. Разг. Пренебр. Кого. ...
експертиза - мн. експертизи, ж. Разглеждане на въпрос, проблем от експерти, за да се даде компетентно заключение. Лекарска експертиза. Извършва...
експонирам - експонираш, несв. и св. 1. Какво. Разполагам предмети за разглеждане, изложба. 2. Излагам фотографска лента на светлина. // същ. е...
екстракция - само ед. Спец. 1. В химията — извличане на определени съставки от твърди или течни вещества. 2. В медицината — изваждане, изтеглян...
екстрасенс - мн. екстрасенси, м. Лице, което благодарение на силното си биополе и на свръхестествените си възможности демонстрира изкуство да л...
ексфолиант - мн. ексфолианти, (два) ексфолианта. м. Медицинско или козметично средство за ексфолиация.
ексхумация - само ед. Спец. Изравяне на погребано тяло за съдебномедицинско изследване.
електричка - мн. електрички, ж. Разг. Електрически влак за къси маршрути.
елиминирам - елиминираш, несв. и св.; какво/кого. Отстранявам, изключвам. Нашият отбор елиминира противника. Елиминираха ме от групата на прове...
енергетика - само ед. Стопанска област, която включва производството, преобразуването, пренасянето и използването на различните видове енергия ...
ентусиазъм - само ед. Силно въодушевление, душевен подем, желание за дейност. Много скоро те напусна ентусиазмът.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: