Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
отработвам - отработваш несв. и отработя, св. 1. Какво. Възмездявам с труд нещо. Отработвам заем. Отработвам извънреден почивен ден. 2. Какво. ...
отракам се - отракаш се, св. — вж. отраквам се.
отрезвявам - отрезвяваш, несв. и отрезвея, св. Ставам трезвен, трезв.
оттичам се - оттичаш се, несв. и оттека се, св. За вода и други течности — не се задържам, а като тека, се отдалечавам. Водата, която се събра ...
отчетничка - мн. отчетнички, ж. Жена отчетник.
отчислявам - отчисляваш, несв. и отчисля, св. 1. Кого. Преставам да смятам някого в числото на организация, на колектив; уволнявам. 2. Какво. Н...
отяждам си - отяждаш си, несв. и отям си, св. Ям до пълно насищане.
охладнявам - охладняваш, несв. и охладнея, св. Ставам хладен, равнодушен в отношенията си. Охладня към най-близките си приятели.
оценителка - мн. оценителки, ж. Жена оценител.
очарование - мн. очарования, ср. Обаяние, прелест.
очовечавам - очовечаваш, несв. и очовеча, св.; кого. Принуждавам някого да стане по-човечен. — очовечавам се/очовеча се. Ставам по-добър, по-чо...
ошугавявам - ошугавяваш, яесв. и ошугавея, св. Ставам шугав, разболявам се от шута (скабиес).
павликянин - мн. павликяни, м. Истор. Обикн. мн. Българин, потомък на богомилите, който изповядва католицизма.
патентовам - патентоваш, несв.; какво. Снабдявам с патент. Патентовам нова машина.
пертубация - мн. пертурбации, ж. 1. Внезапно изменение, усложняване в развитието на нещо, което води до хаос, до разстройство на процес или зак...
перфорация - мн. перфорации, ж. 1. Пробиване на дупки. 2. Пробити отвори върху лента, които помагат да се придвижва в апарат. 3. Спец. В медици...
пипнешката - нареч. Пипнешком.
плесенясам - плесенясаш, св. - вж. плесенясвам.
погавря се - погавриш се, мин. св. погаврих се, мин. прич. погаврил се, св. - вж. погаврям се.
подигравам - подиграваш, несв. и подиграя, св.; кого. Излагам на присмех; присмивам се. - подигравам се/подиграя се. С кого. Подигравам някого;...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: