Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------- - Намерени са 3095 думи от търсенето
онеправдая - онеправдаеш, мин.св. онеправдах, мин прич. онеправдал, св. — вж. онеправдавам.
ономастика - само ед. Спец. 1. Дял от езикознанието, който изучава собствените имена. 2. Съвкупността от всички собствени имена в един език. //...
ономатопея - мн. ономатопеи, ж. Спец. 1. Образуване на думи чрез звукоподражание. 2. Дума, образувана чрез звукоподражание.
опандизвам - опандизваш, несв. и опандизя, св.; кого. Разг. и Жарг. Вкарвам в затвора.
оперативен - оперативна, оперативно, мн. оперативни, прил. 1. Спец. Който се отнася до военни операции (действия). Оперативна задача. 2. Който ...
оперативка - мн. оперативки, ж. Разг. Кратко работно съвещание по актуални въпроси.
опечалявам - опечаляваш, несв. и опечаля, св.; кого. Предизвиквам печал; наскърбявам, натъжавам. — опечалявам се/опечаля се. Изпълвам се с печа...
описателен - описателна, описателно, мн. описателни, прил. Който съдържа описание на нещо или е свързан с него. Описателна част от изследване. ...
опитомявам - опитомяваш, несв. и опитомя, св. 1. Какво. Приучвам диво животно към поведение на питомно. Опитоми едно мече. 2. Прен. Разг. Кого....
опиянча се - опиянчиш се, мин. св. опиянчих се, мин. прич. опиянчил се, св. — вж. опиянчвам се.
опожарявам - опожаряваш, несв. и опожаря, св.; какво. Унищожавам с огън. Завистници опожариха къщата му.
опозорявам - опозоряваш, несв. и опозоря, св.; кого/какво. Излагам на позор; опетнявам, осрамвам. — опозорявам се/опозоря се. Силно се излагам,...
опомвам се - опомваш се, несв. Опомням се.
опомням се - опомняш се, несв. и опомня се, св. Идвам на себе си, съвземам се. Когато се опомних, бях в болницата.
опорочавам - опорочаваш, несв. и опороча, св. 1. Кого. Правя да стане порочен. Богатството опорочава някои хора. 2. Какво. Правя нередно или не...
опортюнист - мн. опортюнисти, м. Човек, който проявява или прилага опортюнизъм (в 1 и 3 знач.).
оправдание - мн. оправдания, ср. 1. Само ед. Оправдаване. 2. Довод, доказателство, с които може да се обясни или извини нещо. Имаш ли някакво о...
опреснявам - опресняваш, несв. и опресня, св. 1. Какво. Правя да стане пресен; освежавам. 2. Прен. Какво. Възстановявам стари знания, припомням...
оприличвам - оприличаваш, несв. и оприлича, се.; какво/кого, на какво/ на кого. Възприемам нещо или някого като друго или друг, припознавам се....
опростявам - опростяваш, несв. и опростея, св. Ставам по-прост, оглупявам. Вместо да поум-няваш, опростяваш.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: