Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

atik - Намерени са 31 думи от търсенето
батика - (мал. batika)Худ. Вид ръчна живопис върху копринен плат.
Ватикан - (лат. Vaticanus)1. Един от хълмовете на Рим, на който е разположен малък град-държава - резиденция на папата.2. Самата резиденция ...
затикам - затикаш, св. — вж. затиквам.
лунатик - мн. лунатици, м. Човек, който страда от лунатизъм.
натикам - натикаш, св. — вж. натиквам.
статика - само ед. Спец. Във физиката — дял от механиката, в който се разглеждат законите за равновесие на телата.
фанатик - мн. фанатици, м. Човек, който проявява фанатизъм. Религиозен фанатик.
граматик - мн. граматици, м.1. Истор. Образован човек, книжовник; изкусен в граматиката.2. Лице, което професионално се занимава с граматика ...
догматик - мн. догматици, м. 1. Човек с догматично мислене. 2. Спец. Специалист по догматика (в 1 знач.).
затиквам - затикваш, несв. и затикам, св.; какво/ кого. Започвам да тикам, да блъскам, да бутам.
климатик - мн. климатици, (два) климатика, м. Апарат или инсталация за климатизиране. В стаята има климатик.
натиквам - натикваш, несв. и натикам, св.; какво. Разг. 1.Тикам в достатъчна степен. 2. С тикане вкарвам нещо, въвирам го някъде. Натика тапа...
тематика - само ед. Съвкупност от теми, характерни за творчеството на един писател, за едно направление или за определен период; проблематика...
граматика - само ед.Наука, дял от езикознанието, в който се разглежда морфологичният и синтактичният строй на езика.// прил. граматичен, грама...
догматика - обикн. ед. 1. Учение за догмите на дадена религия; вероучение. 2. Само ед. Догматизъм.
математик - мн. математици, м. Лице, което се занимава с математика; специалист по математика.
прагматик - мн. прагматици, м. 1. Последовател на прагматизма. 2. Практичен човек.
флегматик - мн. флегматици, м. Флегматичен човек.
акробатика - само ед.Вид цирково изкуство или спортна гимнастика,които се характеризират с изпълнение на сложни гимнастически упражнения.
автоматика - (нем. Automatik по гр. automates 'самодвижещ се')1. Дял от техниката, който се занимава с автоматичните процеси в произв...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: