Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Е
еди-какъв - еди-каква, еди-какво, мн. еди-какви, неопр. мест. Във възпроизведена реч — за специфициране на определен признак от говорещия като...
еди-кога - неопр. нареч. Във възпроизведена реч — за специфициране на определено време от говорещия като неопределено пред слушащия поради не...
еди-кой - вин. за лица еди-кого, дат. за лица остар. еди-кому, еди-коя, еди-кое, мн. еди-кои. неопр. мест. 1. Като същ. Във възпроизведена р...
еди-колко - неопр. мест. Във възпроизведена реч — за специфициране на определено количество от говорещия като неопределено пред слушащия порад...
еди-къде - неопр. нареч. Във възпроизведена реч — за специфициране на определено място от говорещия като неопределено пред слушащия поради не...
еди-що - неопр. мест. Остар. Еди-какво. — еди-що си. Еди-какво си.
едикт - мн. едикти, (два) едикта, м. Истор. 1. В римското право — известие на преторите за правовите норми, към които ще се придържат по в...
един - една, едно, мн. едни, числ. 1. Числото 1. 2. Като неопр. член. За специфициране на определен предмет от говорещия като неопределен...
единак - мн. единаци, (два) единака, м. 1. Вълк, който ловува и живее сам. 2. Разг. Саможив човек; човек, който живее сам.
единен - единна, единно, мн. единни, прил. 1. Общ, еднакъв за всички. Единни цени. 2. Еднороден, цялостен, хомогенен. Единен процес. 3. Зад...
единение - само ед. 1. Единство, сплотеност. 2. Уединение, усамотеност. В единение.
единица - мн. единици, ж. 1. Цифра, изобразяваща числото едно. 2. Обществено превозно средство с номер едно. Ще взема единицата. 3. Величин...
единичен - единична, единично, мн. единични, прил. Само по/от един, единствен, отделен, самостоятелен, изолиран. В единични случаи. Единичен ...
единоборство - само ед. Борба между двама, един срещу един.
единовластен - единовластна, единовластно, мн. единовластни, прил. Едновластен.
единовластие - само ед. Управление, при което цялата власт е в ръцете на едно лице.
единодействие - само ед. Съгласуваност и единство в действията, работата.
единодушен - единодушна, единодушно, мн. единодушни, прил. Който проявява или изразява единодушие. // нареч. единодушно. Гласувахме единодушно.
единодушие - само ед. Пълно съгласие в мнения и/или действия.
единомислие - само ед. Еднаквост във възгледи и мислене.
единомишленик - мн. единомишленици, м. Лице, с което имаме единомислие.
единоначалие - само ед. Еднолично управление (обикновено в армията).
единороден - единородна, единородно, мн. единородни, прил. Остар. Еднороден.
единствен - единствена, единствено, мн. единствени, прил. 1. Само един, без други. Това е единственият ми екземпляр, другите ги раздадох. 2. С...
единство - само ед. 1. Общност, пълно сходство. Единство на възгледите. 2. Цялостност, сплотеност. Стилно единство. Живеем в единство. 3. Вза...
еднаж - нареч. Остар. Веднъж.
еднакъв - еднаква, еднакво, мн. еднакви, прил. Такъв, какъвто е друг; един и същ, напълно сходен. Те са еднакви по характер. // нареч. еднак...
едно- - Първа част на сложни думи със значение: 1. Числителното един (в 1 знач.), напр. едноактен, еднобрачен, едногласен, едногодишен, ед...
едновластен - едновластна, едновластно, мн. ед-новластни. прил. Който единствен разполага с властта или при който властта е в ръцете само на едн...
едновременен - едновременна, едновременно, мн. едновременни, прил. Който става в едно и също време с друг. Едновременни действия. // нареч. еднов...
едновремешен - едновремешна, едновремешно, мн. едновремешни, прил. Разг. Който е съществувал отдавна, преди много години. Приказваш ми за едновре...
еднозначен - еднозначна, еднозначно, мн. еднозначни, прил. 1. Който има само едно значение. Еднозначна дума. 2. Който по точно определен начин ...
едноличен - еднолична, еднолично, мн. еднолични, прил. 1. Който се осъществява от едно лице. 2. Спец. Който е собственост на едно лице или е с...
еднообразен - еднообразна, еднообразно, мн. еднообразни, прил. Винаги или навсякъде един и същ. Еднообразна обстановка. Еднообразен живот. Едноо...
едностранчив - едностранчива, едностранчиво, мн. едностранчиви, прил. Ограничен, развит или разработен само в една посока. Едностранчив подход. Е...
еднотипен - еднотипна, еднотипно, мн. еднотипни, прил. Който е от един и същ тип с друг. Еднотипни постройки. // същ. еднотипност, еднотипност...
едрея - едрееш, мин. св. едрях, мин. прич. едрял, несв. Ставам по-едър, по-голям; наедрявам.
едро- - Първа съставна част на сложни думи със значение едър, голям по размери, напр. едроглав, едрогърдест, едрозъб, едрозърнест, едрокла...
едър - едра, едро, мн. едри, прил. 1. Който има размери, значително по-големи от средните. Едър кон. Едра жена. Едри капки пот. Едри сълз...
еж - ежът, ежа, мн. ежове, (два) ежа, м. Таралеж. // прил. ежов, ежова, ежово, мн. ежови.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: