Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Е
епоха - мн. епохи, ж. Дълъг промеждутък от време, който се определя върху основата на характерно или особено важно събитие, явление. Епоха...
епохален - епохална, епохално, мн. епохални, прил. Който е толкова важен, значителен, че може да състави епоха. Епохални събития.
епруветка - мн. епруветки, ж. Спец. Широка стъклена тръбичка със заоблено дъно за лабораторни изследвания. • Бебе в епруветка. Спец. В медицин...
ер - ерът, ера, мн. ерове, (два) ера, м. Спец. В езикознанието — название на буквите ъ и ь. // прил. еров, ерова, ерово, мн. ерови. Еро...
ера - мн. ери. 1. Събитие, момент от който започва летоброене: първата олимиада - 776 г пр. Хр.,основаването на Рим през 753 г. пр. Хр.,...
ербап - прил., неизм. Разг. Сръчен, способен, оперен. Ербап човек. Ербап жена.
ерген - мн. ергени, м. Разг. 1. Момък на възраст за женене. Вече е ерген. 2. Неженен мъж. Стар ерген. Остана ерген. // същ. умал. ергенче,...
ергенея се - ергенееш се, мин. св. ергенях се, мин. прич. ергенял се, несв. Разг. Заживявам като ерген (в 1 знач.). Почна да се ергенее.
ергенувам - ергенуваш, несв. Разг. Ерген съм, не се женя. Колко смяташ още да ергенуваш?
ерго - нареч. Следователно, значи, и така.
ергономия - само ед. Спец. Наука за създаване на добри условия за труд чрез правилно и целесъобразно използване на оръдията на труда и работна...
ерекция - само ед. Набъбване, изправяне на орган вследствие на мускулно напрежение или увеличен приток на кръв. Ерекция на половия член.
ерес - ереста, мн. ереси, ж. 1. Отклонение от догмите, проповядвани от официалната църква. 2. Прен. Разг. Отклонение от общоприетите, оби...
еретик - мн. еретици, м. Последовател на ерес.
еретичен - еретична, еретично, мн. еретични, прил. Който се отнася до ерес и до еретик.
еретически - еретическа, еретическо, мн. еретически, прил. Еретичен.
ерзац - мн. ерзаци, (два) ерзаца, м. Непълноценен заместител. Задоволява се с ерзаци. Ерзацпродукт.
еритроцити - само мн. Спец. Червените кръвни телца, които съдържат хемоглобин. Увеличени еритроцити.
еркер - мн. еркери, (два) еркера, м. Издадена част от горен етаж на сграда, обикн. с прозорци. // прил. еркерен, еркерна, еркерно, мн. ерк...
ерогенен - ерогенна, ерогенно, мн. ерогенни, прил. Който предизвиква полово възбуждане. Ерогенни зони.
еродирам - еродираш, несв. и св. Ерозирам.
ерозирам - ерозираш, несв. и св. 1. Какво. Подлагам на ерозия. 2. Разрушавам се от ерозия. 3. Прен. За чувства, отношения — постепенно из-лин...
ерозия - само ед. 1. Пълно или частично разрушение на повърхността на нещо (почва, скала, метал и др.) под влияние на външна среда. Ерозия ...
еротизъм - само ед. Еротика.
еротика - само ед. Чувственост, съсредоточаване на вниманието към половия живот, сексуалните желания и тяхното изобразяване. // прил. еротич...
еротоман - мн. еротомани, м. Лице, което страда от еротомания.
еротомания - само ед. Болезнено увлечение по еротиката.
ерудиран - ерудирана, ерудирано, мн. ерудирани, прил. Който има ерудиция. Ерудиран учен. // същ. ерудираност, ерудираността, ж.
ерудиция - само ед. Начетеност, задълбочени познания в някоя научна област, в областта на литературата, изкуството, културата. Голяма ерудици...
еруптивен - еруптивна, еруптивно, мн. еруптивни. прил. Който има вулканичен произход. Еруптивни скали.
ерупция - само ед. Изригване на вулкан.
есе - мн. есета, ср. Спец. В литературознанието — съчинение по литературен, културен, философски или друг въпрос, което не се придържа с...
есеист - мн. есеисти, м. Автор на есета.
есен - есента, мн. есени, ж. 1. Само ед. Едно от четирите годишни времена, между лятото и зимата, когато става хладно и падат листата от ...
есенес - нареч. Разг. През миналата или през предстоящата есен.
есенция - мн. есенции, ж. 1. Концентриран спиртен разтвор на етерично масло, който се използва в хранителната промишленост, парфюмерията и д...
ескадра - мн. ескадри, ж. Спец. Голямо военно съединение на бойни кораби или на самолети. // прил. ескадрен, ескадрена, ескадрено, мн. ескад...
ескадрила - мн. ескадрили, ж. Спец. Подразделение във военновъздушните войски.
ескадрон - мн. ескадрони, (два) ескадрона, м. Спец. Подразделение в кавалерията, което съответства на рота в пехотата. // прил. ескадронен, е...
ескалатор - мн. ескалатори, (два) ескалатора, м. Устройство във вид на движещи се стъпала за превоз на хора в големи обществени сгради (гари, ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: