Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Е
електролиза - само ед. Спец. Химическо разлагане на електролит под действието на протичащ през него електрически ток.
електролит - само ед. Спец. Вещество, което в разтвор или в разтопено състояние провежда електрически ток и едновременно с това се разлага от н...
електромер - мн. електромери, (два) електромера, м. Уред за отчитане на изразходваната електрическа енергия.
електрон - мн. електрони, (два) електрона, м. Спец. Елементарна частица с най-малък отрицателен електрически заряд и най-малка маса.// прил. ...
електроника - само ед. Спец. Приложна наука за взаимодействието на заредени частици с електромагнитни полета и за методите за създаване на полуп...
електронноизчислителен - електронноизчислителна, електронноизчислително, мн. електронноизчислителни, прил. • Електронноизчислителна машина. Спец. Електронн...
електропровод - мн. електропроводи, (два) електропровода, м. Проводник за пренасяне на електрически ток на разстояние. // прил. електропроводен, е...
електротехника - само ед. Наука за използването на електричеството за практически цели.
елемент - мн. елементи, (два) елемента, м. 1. Съставна част на разложим предмет; детайл, част, компонент. 2. Част в/от състава на нещо. В по...
елементарен - елементарна, елементарно, мн. елементарни, прил. 1. Прост, несложен; който трябва да е известен на всеки. Елементарни правила за у...
елементаризирам - елементаризираш, несв. и св.; какво. Правя да изглежда по-елементарен (в 1 знач.), отколкото е. Не елементаризирай нещата!
елен - мн. елени, (два) елена, м. Едър горски бозайник с красиво, стройно тяло и разклонени рога. // същ. умал. еленче, мн. еленчета, ср....
елизия - мн. елизии, ж. Спец. В езикознанието — изпускане на звук от състава на дума при изговор.
еликсир - само ед. 1. Вълшебно питие, което запазва човека млад и практически безсмъртен. 2. Прен. Много хубаво, отлично питие, което дава б...
елиминирам - елиминираш, несв. и св.; какво/кого. Отстранявам, изключвам. Нашият отбор елиминира противника. Елиминираха ме от групата на прове...
елини - елин, м. Название на населението от Стара Гърция.
елипса - мн. елипси, ж. Спец. 1. В математиката — затворена крива линия, получена от пресичането на конус или цилиндър с плоскост. 2. В ези...
елипсовиден - елипсовидна, елипсовидно, мн. елипсовидни, прил. Който има вид на елипса.
елипсоид - мн. елипсоиди, (два) елипсоида, м. Спец. В математиката — геометрично тяло, което се получава при въртене на елипса около една от ...
елиптичен - елиптична, елиптично, мн. елиптични, прил. Който се отнася до елипса (във 2 знач.). Елиптичен израз.
елит - само ед. 1. Отбрана част от дадена социална група, среда, професия и др. 2. Подбрани екземпляри от растения, животни, семена при с...
елитарен - елитарна, елитарно, мн. елитарни. прил. Който е предназначен за елита или изхожда от елита. Елитарно изкуство.
елмаз - мн. елмази, (два) елмаза, м. 1. Само ед. Безцветен минерал със силен блясък и с най-голяма твърдост сред минералите; диамант. 2. О...
елф - елфът, елфа, мн. елфи, м. В скандинавската митология — приказно същество, дух, благоразположен към хората.
елха - мн. елхи, ж. Иглолистно дръвче, обкичено с гирлянди, играчки и подаръци, което се приготвя за Коледа и Нова година. Коледна елха. ...
емайл - само ед. 1. Непрозрачна стъкловидна маса, с която се покриват метални или керамични изделия. 2. Спец. В медицината — вещество, с к...
емайлирам - емайлираш, несв. и св.; какво. Покривам с емайл. // прил. емайлиран, емайлирана, емайлирано, мн. емайлирани. Емайлирана тенджера.
еманация - само ед. 1. Спец. Във физиката — излъчване на радиоактивни вещества. 2. Прен. Излъчване, което представя цялото многообразие и същ...
еманципация - само ед. Освобождаване от зависимост, ограничения, предразсъдъци. Еманципация на жените.
еманципирам се - еманципираш се, несв. и св. Постигам еманципация.
ембарго - само ед. Спец. В международното право — държавна забрана за внос или износ на стоки от/за друга държава. Налагам ембарго. Ембарго ...
емблема - мн. емблеми, ж. Условно изображение на понятие, идея във вид на малък предмет, знак. Емблемата на световното първенство по футбол....
емболия - само ед. Спец. В медицината — запушване на кръвоносен съд със съсирена кръв, въздух и др.
ембриология - само ед. Спец. Раздел от биологията, в който се изучава развитието на ембрионите.
ембрион - мн. ембриони, (два) ембриона, лг. Спец. Зародиш на човек или животно в началния период от развитието му. // прил. ембрионален, емб...
емвам - емваш, несв. и емна, св. Разг. 1. Кого/какво. Подхващам, поемам, подземам. 2. Какво. Почвам с бързина (да карам животни, да пея пе...
емигрант - мн. емигранти, м. Лице, което се намира в емиграция. // прил. емигрантски, емигрантска, емигрантско, мн. емигрантски. Емигрантско ...
емигрантство - само ед. Живот на емигрант, пребиваване на емигрант. В емигрантство.
емиграция - само ед. Доброволно или принудително преселване в чужда страна по политически, икономически или други причини. // прил. емиграцион...
емигрирам - емигрираш, несв. и св. Преселвам се от своята в чужда страна.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: