Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Е
етнограф - мн. етнографи, м. Специалист по етнография.
етнография - само ед. Наука, която изучава материалната и духовната култура на народите. // прил. етнографски, етнографска, етнографско, мн. ет...
етнология - само ед. Етнография. // прил. етиологичен, етиологична, етиологично, мн. етиологични. // прил. етнологически, етнологическа, етнол...
етнос - мн. етноси, (два) етноса, м. Народ, народност, племе. // прил. етнически, етническа, етническо, мн. етнически. Етническа група. Ет...
ето - част. 1. За посочване или за подсилване при посочване на нещо, което е в обсега на говорещото лице. Ето моята стая! Ето виж! 2. За...
етология - само ед. Спец. Раздел от зоологията, който изучава поведението на животните в естествени условия.
етърва - мн. етърви, ж. Съпругата на един брат по отношение на съпругата на друг брат. Моята етърва. Те са етърви. // прил. етървин, етърви...
етюд - мн. етюди, (два) етюда, м. 1. Рисунка, изпълнена от натура, която обикн. е част от бъдещо по-голямо произведение. 2. Неголямо лите...
еуфория - само ед. 1. Спец. В медицината — болестно състояние на повишена възбуда, доволство, безгрижие. 2. Повишено самочувствие, веселост,...
ефект - мн. ефекти, (два) ефекта, м. 1. Само ед. Резултат, следствие, последица от действие. Няма никакъв ефект от това лекарство. 2. Само...
ефектив - мн. ефективи, м. Обикн. мн. Наличност (обикн. в пари, ценни книжа). Ефективи на банката. Увеличавам ефективите.
ефективен - ефективна, ефективно, мн. ефективни, прил. От който има добър ефект (в 1 знач.), резултат (обикн. под формата на продукт). Ефектив...
ефенди - мн. ефендита, м. Истор. В Османската империя — в обръщение или при учтиво назо-ваване на мъж (след името или титлата); господин.
ефикасен - ефикасна, ефикасно, мн. ефикасни, прил. Който оказва добро въздействие; който може да въздейства. Ефикасно средство. // нареч. ефи...
ефимерен - ефимерна, ефимерно, мн. ефимерни. прил. Краткотраен, мимолетен. Ефимерна надежда. // същ. ефимерност, ефимерността, ж.
ефир - само ед. Въздух, въздушно пространство. Предавам по ефира. В ефира.
ефирен - ефирна, ефирно, мн. ефирни, прил. 1. Който се отнася до ефир. 2. Лек, нежен, прозрачен, безплътен. Ефирна рокля.
ефрейтор - мн. ефрейтори, м. Спец. В армията — войнишко звание, първото след редник, а също лице, което има това звание. // прил. ефрейторски...
ех - част. За усилване при изразяване на копнеж, мечта, желание. Ех, да можех сега за секунда да се върна в ония години!
ехе - част. Разг. За усилване при изразяване на възражение: охо. За рождения ти ден ще ти купя тия обувки. — Ехе, те до тогава ще са свъ...
ехей - част. Ехе.
ехиден - ехидна, ехидно, мн. ехидни, прил. Язвителен, злорад, лукав. Ехидна усмивка. // нареч. ехидно. Гледа ехидно.
ехидна - мн. ехидни, ж. Австралийски торбест бозайник с клюн като птица и с тяло, покрито с косми и бодли.
ехиднича - ехидничиш, мин. св. ехидничих, мин. прич. ехидничил, несв. Държа се ехидно. Престани да ехидничиш!
ехо - само ед. 1. Отражение и повторение на звук. Чуй какво ехо се получава тук. 2. Прен. Отражение, отзвук, отглас от събитие. Ехото от...
ехтеж - мн. ехтежи, (два) ехтежа, м. Ехтене.
ехтя - ехтиш, мин. св. ехтях, мин. прич. ехтял, несв. 1. Звуча силно и се разнасям наоколо продължително. Камбаните ехтят. 2. За помещени...
еча - ечиш, мин. св. ечах, мин. прич. ечал, несв. Ехтя.
ечемик - мн. ечемици, (два) ечемика, м. 1. Само ед. Житно растение с плод на зърна в класове, което се използва за фураж, храна и др. 2. Ра...
еш - ешът, еша, мн. ешове, (два) еша, м. Разг. Един от два предмета, които образуват цяло като двойка. Тия обувки не са ешове.
ешарп - мн. ешарпи, (два) ешарпа, м. Вид шалче от фина материя.
ешафод - мн. ешафоди, (два) ешафода, м. Истор. Издигната на публично място площадка, на която се изпълнявали смъртни присъди.
ешелон - мн. ешелони, (два) ешелона, м. 1. Спец. Войскова част, разгърната в колона. 2. Влак или група от движещи се една след друга коли з...
ешелонирам - ешелонираш, несв. и св.; какво/кого. Разполагам в ешелони (в 1 знач.).
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: