Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Е
екзекутирам - екзекутираш, несв. и св.; кого. Изпълнявам смъртна присъда; ликвидирам. Екзекутираха ги рано сутринта.
екзекутор - мн. екзекутори, м. 1. Лице, което изпълнява смъртна присъда; палач. 2. Прен. Този, който с действие ликвидира нещо, унищожава нещо...
екзекуция - мн. екзекуции, ж. Изпълнение на смъртна присъда.
екзема - само ед. Кожна болест, съпроводена със сърбеж и поява на обрив и гнойни мехурчета.
екземпляр - мн. екземпляри, (два) екземпляра, м. 1. Отделен брой. бройка от печатно произведение. Книгата излиза в тираж хиляда екземпляра. Ня...
екзистенц-минимум - само ед. Най-малкото, необходимо за съществуването на човека. Живеят под екзистенц-минимума.
екзистенциален - екзистенциална, екзистенциално, мн. екзистенциални, прил. 1. Който се отнася до съществуването, до поддържането на живота. 2. Койт...
екзистенция - мн. екзистенции, ж. Съществуване.
екзодерма - само ед. Спец. В биологията — най-външният пласт от клетки в корените на растенията.
екзотермичен - екзотермична, екзотермично, мн. екзотермични, прил. Спец. Който излъчва топлина. // същ. екзотермичност, екзотермичността, ж.
екзотика - само ед. Екзотични предмети, явления.
екзотичен - екзотична, екзотично, мн. екзотични. прил. 1. Който е необичаен за една територия, местност. Екзотично растение. 2. Който е необич...
екип - мн. екипи, (два) екипа, м. 1. Спортен отбор. 2. Група от различни специалисти, натоварени временно за извършване на обща работа. Т...
екипаж - мн. екипажи, (два) екипажа, м. Личният състав, който обслужва кораб, самолет, танк и др. Екипаж на космически кораб. Екипажът на с...
екипирам - екипираш, несв. и св.; кого. 1. Спец. Снабдявам с екип (в 3 знач.). 2. Разг. Снабдявам с необходимото (дрехи, принадлежности) за о...
екипировка - само ед. 1. Екипиране. 2. Дрехите и принадлежностите като цяло, необходими за работата на един екип (в 1 и 2 знач.).
еклектизъм - само ед. Механично обединяване на разнородни възгледи, теории, стилове в една работа (творба, изследване). // прил. еклектичен, ек...
еклектик - мн. еклектици, м. Лице, което допуска еклектизъм в работите си.
еклер - мн. еклери, (два) еклера, м. Тестен сладкиш с плънка от крем и с шоколадова глазура отгоре.
еклив - еклива, екливо, мн. екливи, прил. Остар. Който ечи. // същ. екливост, екливостта, ж.
екна - екнеш, мин. св. екнах, мин. прич. екнал, св. — вж. еквам.
екология - само ед. Наука за взаимоотношенията на организмите помежду им и с околната среда. // прил. екологичен, екологична, екологично, мн...
екот - само ед. Остар. Ек.
екран - мн. екрани, (два) екрана, м. I. Опънато бяло платно, върху което се прожектират филми. 2. Устройство, което възпроизвежда образи, ...
екранизация - само ед. Правене на филм по литературно произведение.
екранизирам - екранизираш, несв. и св.; какво. Правя филм по литературно произведение; филмирам. // същ. екранизиране, ср.
екс - нареч. На един път, до дъно (при пиене на алкохол в чаши),
екс- - Първа съставна част на думи със значение бивш, напр. ексминистър, експрезидент, ексшампион.
екселенц - само ед. Превъзходителство (в обръщение към посланик, висш държавен служител и др.).
ексик - Разг. 1. Като прил., неизм. Който отмерва по-малко или който е по-малко от необходимото. 2. Като нареч. С недостиг (по количество,...
екскаватор - мн. екскаватори, (два) екскаватора, м. Самоходна машина за копаене на горния земен слой.
екскременти - само мн. Изпражнения на човек или животно.
екскурзиант - мн. екскурзианти, м. Участник в екскурзия. // прил. екскурзиантски, екскурзиантска, екскурзиантско, мн. екскурзиантски.
екскурзия - мн. екскурзии, ж. Колективно пътуване и посещение на различни обекти с познавателна и/или развлекателна цел. Отивам на екскурзия. ...
екскурзовод - мн. екскурзоводи, м. Лице, което показва на екскурзиантите забележителности, интересни обекти и обикн. ги придружава в тяхното път...
екскурс - мн. екскурси, (два) екскурса, м. Отклонение от главната тема за разглеждане на страничен въпрос в устно или писмено изказване.
екслибрис - мн. екслибриси, (два) екслибриса, м. Художествено изработена винетка с името на собственика на книга, поставена на вътрешната стра...
експанзивен - експанзивна, експанзивно, мн. експанзивни, прил. Който бурно изявява своите чувства; несдържан, невъздържан, избухлив. Експанзивна...
експанзия - само ед. Разширение, разпространение на нещо (обикн. вид дейност или явление) извън първоначалните му предели. // прил. експанзион...
експатриирам - експатриираш, несв. и св.; кого. Изселвам, изгонвам от родината. // същ. експатриация, ж.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: