Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква У
увържа - увържеш, мин. св. увързах, мин. прич. увързал, св. — вж. увързвам.
увързвам - увързваш, несв. и увържа, св.; кого/какво. Връзвам от всички страни; усуквам с връв, въже. Увързали го целия и го ограбили. Пакетъ...
увъртам - увърташ, несв. и увъртя, св. Разг. 1. Какво. Увивам, усуквам, завъртам, замотавам. Увъртам въжето около ръцете му. 2. Прен. Не каз...
увъртя - увъртиш, мин. св. увъртях, мин. прич. увъртял, св. — вж. увъртам.
увяхвам - увяхваш, несв. и увяхна, св. 1. За растение — изгубвам свежестта си, тургора си; клюм-вам, омеквам. Розите увяхват след няколко ча...
угадя - угадиш, мин. св. угадих, мин. прич. угадил, св. — вж. угаждам.
угаждам - угаждаш, несв. и угадя, св. Разг. 1. Усещам, досещам се, долавям. Угаждах, че му се е случило нещо лошо. 2. Какво/кого. Чувствам, ...
угар - угарта, само ед., ж. Изорана, но още незасята земя. Вървя през угарта.
угарка - мн. угарки, ж. Краят на цигарата след изпушването и. Угасям угарката. Хвърлям угарката.
угасвам - угасваш, несв. и угасна, св. 1. Преставам да светя, да горя; гасна. Огънят угасна. Светлината угасна. 2. Прен. Замирам, изчезвам, ...
угасна - угаснеш, мин. св. угаснах, мин. прич. угаснал, св. — вж. угасвам.
угася - угасиш, мин. св. угасих, мин. прич. угасил, св. — вж. угасявам.
угасявам - угасяваш, несв. и угася, св. 1. Какво. Правя да не гори или/и да не свети. Угасявам свещта. Угасявам лампата. 2. Прен. Какво. Утал...
угасям - угасяш, несв. Угасявам.
углавен - углавна, углавно, мн. углавни, прил. 1. Спец. В правото — който е наказателен, подлежи на съд и наказание. Углавно деяние. 2. Койт...
угледен - угледна, угледно, мн. угледни, прил. Разг. Който има приличен, стегнат вид; приятен на вид. Угледно момиче. //същ. угледност, угле...
угнетеност - угнетеността, само ед., ж. Чувство и състояние на гнет, потиснатост. Угнетеност е обхванала всички хора.
угнетител - угнетителят, угнетителя, мн. угнетители, мн. Мъчител, потисник; тиранин, деспот.
угнетителен - угнетителна, угнетително, мн. угнетителни, прил. Който предизвиква угнетеност, тягостност. Угнетителни мисли. Угнетителен разказ.
угнетя - угнетиш, мин. св. угнетих, мин. прич. угнетил, св. — вж. угнетявам.
угнетявам - угнетяваш, несв. и угнетя, св.; кого. 1. Тиранизирам, държа в зависимост, тормозя, измъчвам. В историята винаги едни народи са угн...
угнивам - угниваш, несв. и угния, св. За хранителни продукти, плодове и др. — омеквам, ферментирам, от което ставам годен за употреба. Мушму...
угния - угниеш, мин. св. угних, мин. прич. угнил, св. — вж. угнивам.
уговарям - уговаряш, несв. и уговоря, св. 1. Какво. Споразумявам се за нещо, сговарям се, усла-вям се. Уговорихме условията на сделката. 2. К...
уговоря - уговориш, мин. св. уговорих, мин. прич. уговорил, св. — вж. уговарям.
угода - само ед. Сгода, желание, воля. Всичко става по нейната угода. Вървя по угодата ти.
угоден - угодна, угодно, мн. угодни, прил. Разг. Който е по волята ми; сгоден, удобен, приемлив. Угоден човек. Угодни условия. // нареч. уг...
угодлив - угодлива, угодливо, мн. угодливи, прил. 1. Който е склонен да угажда; раболепен, сер-вилен. 2. Който съдържа или изразява угодниче...
угодник - мн. угодници, м. 1. Човек, който угодничи; ласкател, мазник. 2. Според религиозните представи — светец, праведник, служител на бог...
угодница - мн. угодници, ж. Жена угодник.
угоднича - угодничиш, мин. св. угодничих, мин. прич. угодничил, несв.; на кого. Раболепнича, подмазвам се. Угоднича на силните на деня.
угоднически - угодническа, угодническо, мн. угоднически, прил. 1. Който е присъщ на угодник. 2. Който изразява раболепие, угодничество. Угодниче...
угодя - угодиш, мин. св. угодих, мин. прич. угодил, св. — вж. угаждам.
уголемя - уголемиш, мин. св. уголемих, мин. прич. уголемил, св. — вж. уголемявам.
уголемявам - уголемяваш, несв. и уголемя, св.; какво. Правя да стане по-голям; увеличавам. Уголемявам богатството си. Уголемявам старите си дре...
угощение - мн. угощения, ср. Тържество с богата трапеза; банкет, пиршество. Давам угощение. Каня на угощение.
угоя - угоиш, мин. св. угоих, мин. прич. угоил, св. — вж. угоявам.
угоявам - угояваш, несв. и угоя, св.; какво/кого. Храня обилно, за да напълнее; охранвам. Угоявам прасета. — угоявам се/угоя се. 1. Храня се...
угрижа се - угрижиш се, мин. св. угрижих се, мин. прич. угрижил се, св. — вж. угрижвам се.
угрижвам се - угрижваш се, несв. и угрижа се, св. Потъвам в грижи, обезпокоявам се, разтревож-вам се. Угрижила се е за здравето на детето си. //...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: