Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква У
учителство - само ед. 1. Професия, работа на учител. Започвам учителство. 2. Учителското съсловие. Българското учителство.
учителствувам - учителствуваш. Учителствам.
учкур - мн. учкури, (два) учкура, м. Остар. Връв, с която се стягат гащи.
учленение - само ед. Спец. В езикознанието — образуване на звуковете на човешката реч от говорния апарат; артикулация, учленяване. // прил. уч...
учленя - учлениш, мин. св. учлених, мин. прич. учленил, св. — вж. учленявам.
учленявам - учленяваш, несв. и учленя, св.; какво. Спец. В езикознанието — произнасям звук от речта; артикулирам. // същ. учленяване, ср.
учредител - учредителят, учредителя, мн. учредители, м. Лице, което основава, създава организация, предприятие и др. Учредител на партия. Учре...
учредителен - учредителна, учредително, мн. учредителни, прил. Който е свързан с основаването, учредяването на организация, предприятие и др.; о...
учредя - учредиш, мин. св. учредих, мин. прич. учредил, св. — вж. учредявам.
учредявам - учредяваш, несв. и учредя, св.; какво. Основавам, организирам, устройвам организация, учреждение. // същ. учредяване, ср.
учреждение - мн. учреждения, ср. Организация в рамките на едно ведомство. Държавно учреждение. Здравно учреждение. // прил. учрежденски, учрежд...
учтив - учтива, учтиво, мн. учтиви, прил. 1. Който е любезен, внимателен с другите, почтителен. 2. Който изразява любезност, внимание. Уч...
учудвам - учудваш, несв. и учудя, се.; кого. Предизвиквам почуда; удивлявам, смайвам. Учудваш ме с енергията си. — учудвам се/учудя се. Изпи...
учудя - учудиш, мин. св. учудих, мин. прич. учудил, св. — вж. учудвам.
ушивам - ушиваш, несв. и ушия, св.; какво. Изработвам с шиене. Ушивам рокля. // същ. ушиване, ср.
ушия - ушиеш, мин. св. уших, мин. прич. ушил, св. — вж. ушивам.
ущърб - само ед. Накърняване, вреда, щета. Нанасям ущърб на доброто му име. // прил. ущърбен, ущърбена, ущърбено, мн. ущърбени. • В ущърб ...
уют - само ед. Чувство, предизвикано от приятна обстановка, удобство и задушевност. Създавам уют в дома си. Огънят създава уют през зима...
уязвим - уязвима, уязвимо, мн. уязвими, прил. 1. Който лесно може да бъде уязвен; чувствителен, слаб. Уязвима душа. 2. Който е слаб, не-арг...
уязвя - уязвиш, мин. св. уязвих, мин. прич. уязвил, св. — вж. уязвявам.
уязвявам - уязвяваш, несв. и уязвя, св.; кого/какво. Дълбоко оскърбявам, наранявам, жегвам. Уязвявам самолюбието му. На всяка крачка иска да ...
уякча - уякчиш, мин. св. уякчих, мин. прич. уякчил, св. — вж. уякчавам.
уякчавам - уякчаваш, несв. и уякча, св.; какво. Правя да стане по-здрав, по-силен; заякчавам (връзки, контакти, отношения). — уякчавам се/уяк...
уясня - уясниш, мин. св. уясних, мин. прич. уяснил, св. — вж. уяснявам.
уяснявам - уясняваш, несв. и уясня, св.; какво. Правя да стане напълно ясен; осветлявам, разгадавам, уточнявам. Уяснихме неясните моменти. — ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: