Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква У
урод - мн. уроди, м. Изрод.
уродлив - уродлива, уродливо, мн. уродливи, прил. 1. Който е с природен недостатък, недъгав. 2. Който е грозен, безобразен, убог. Уродливи д...
уродство - мн. уродства, ср. Спец. Вроден траен недостатък в строежа на организма или на части от него.
урожай - урожаят, урожая, само ед., м. Реколта, добив, обикн. добра. Богат урожай на царевица.
урок - мн. уроци, (два) урока, м. 1. Учебна единица, включваща материал по един въпрос, често преподаван в един учебен час. Преподавам но...
уроки - само мн. Разг. Според народните вярвания — злина, беда, която постига погледнатия с лоши очи или похваления. Хващат ме уроки. • Да...
уролог - мн. уролози, м. Лекар, специалист по урология.
урология - само ед. Спец. Дял от медицината, който проучва и лекува болестите на пикочо-отделителната система.
уронвам - уронваш, несв. и уроня, св.; какво. Накърнявам, засягам. Уронвам престижа. — уронвам се/уроня се. Накърнявам се, засягам се.
уроня - урониш, мин. св. уроних, мин. прич. уронил, св. — вж. уронвам.
урочасам - урочасаш, св. - вж. урочасвам.
урочасвам - урочасваш, несв. и урочасам, св. 1. Кого. Докарвам уроки. Жена с такива очи може да урочаса детето. 2. Постигат ме уроки, понасям ...
урсуз - прил., неизм. Разг. Който е лош, проклет, злобен, инат.
урсузлук - мн. урсузлуци, (два) урсузлука, м. Разг. 1. Проклетия, злоба, подлост. Пълен е с урсузлук. 2. Постъпка от проклетия, злоба, подлос...
уртикария - само ед. Спец. Заболяване с обриви по кожата, което е реакция на организма на различни дразнители и на свръхчувствителност (алерги...
усамотя се - усамотиш се, мин. св. усамотих се, мин. прич. усамотил се, св. — вж. усамотявам се.
усамотявам се - усамотяваш се, несв. и усамотя се, св. 1. Живея сам; уединявам се, изолирам се. Усамотил се е в голямата къща от няколко години. 2...
усвоя - усвоиш, мин. св. усвоих, мин. прич. усвоил, св. — вж. усвоявам.
усвоявам - усвояваш, несв. и усвоя, св.; какво. 1. Възприемам, научавам, овладявам. Усвоявам знания. 2. За организъм - Преработвам, оползотво...
уседна - уседнеш, мин. св. уседнах, мин. прич. уседнал, св. — вж. усядам.
усет - само ед. Чувство на възприемане, разбиране, преценяване; нюх. Усет към поезията. Усет към езика. Усет за справедливост. Търговски ...
усетя - усетиш, мин. св. усетих, мин. прич. усетил, св. — вж. усещам.
усещам - усещаш, несв. и усетя, св. 1. Какво. Възприемам, чувствам със сетивата си. Усещам миризма на печено месо. Усещам студ. Усещам грап...
усещане - мн. усещания, ср. 1. Спец. Психически процес на отразяване на свойства на предметите и явленията при непосредственото им въздейств...
усилвам - усилваш, несв. и усиля, св.; какво. Правя да стане по-силен, по-бърз, по-здрав. Усилвам скоростта си. Усилвам позициите. Усилвам с...
усилвател - усилвателят, усилвателя, мн. усилватели, (два) усилвателя, м. Устройство за усилване на мощност или напрежение на ток, на звук и д...
усилен - усилна, усилно, мн. усилни, прил. 1. Който е тежък, напрегнат, мъчителен. Усилен труд. Усилни години. 2. Разг. Който постоянно иск...
усилие - мн. усилия, ср. Упражнен от човек натиск, напън; напрежение, стремеж, активност. Правя усилие да настигна другите. Постигам успехи...
усиля - усилиш, мин. св. усилих, мин. прич. усилил, св. — вж. усилвам.
ускорение - само ед. 1. Спец. Във физиката — величината, с която се увеличава движението на едно тяло за единица време. 2. Ускоряване. 3. Врем...
ускорител - ускоретелят, ускоретеля, мн. ускоретели, (два) ускоретеля, м. Това, което ускорява (химическа реакция, процес, събитие). Ускорител...
ускоря - ускориш, мин. св. ускорих, мин. прич. ускорил, св. — вж. ускорявам.
ускорявам - ускоряваш, несв. и ускоря, св.; какво. 1. Правя да се извършва по-бързо, по-интензивно. Ускорявам ход. Ускорявам крачките си.2. Пр...
уславям се - уславяш се, несв. и условя се, св.; за какво, с кого. Уговарям се, уточнявам условия. Условихме се за времето на заплащане. Услови...
усладя се - усладиш се, мин. св. усладих се, мин. прич. усладил се, св. — вж. услаждам се.
услаждам се - услаждаш се, несв. и усладя се, св.; на кого. Доставям наслада, удоволствие, задоволство, желание пак да изпитам. Печеното месо се...
условен - условна, условно, мн. условни, прил. 1. Който може да се извърши при определени условия; относителен. Уговорихме си условен час на...
условие - мн. условия, ср. 1. Обстоятелство, от което зависи нещо. Ще дойда при условие, че не вали. Дъждът е необходимо условие за растежа....
условност - мн. условности, ж. Приет обичай, навик; договореност. Условностите на брака. Условностите на доброто поведение. Спазвам условности...
условя се - условиш се, мин. св. услових се, мин. прич. условил се, св. — вж. уславям се.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: