Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква У
удостоя - удостоиш, мин. св. удостоих, мин. прич. удостоил, св. — вж. удостоявам.
удостоявам - удостояваш, несв. и удостоя, св.; кого. 1. Награждавам за заслуги. Удостоявам със звание. 2. Зачитам, показвам внимание; смятам за...
удремвам се - удремваш се, несв. Удрямвам се.
удремя се - удремеш се, мин. св. удрямах се, мин. прич. удрямал се, св. — вж. удрямвам се.
удръжки - удръжка, ж. Удържани от заплата или хонорар суми за данъци и други плащания.
удрям - удряш, несв. и ударя, св. 1. Какво/кого. Нанасям удар (в 1, 3 и 4 знач.). Удрям плесница на детето. Тази нощ ще ударим позициите н...
удрямвам се - удрямваш се, несв. и удремя се, св. Разг. Клюмам, умърлушвам се, отчайвам се. Какво си се удрямал, да не са ти потънали гемиите?
удуша - удушиш, мин. св. удуших, мин. прич. удушил, св. — вж. удушавам.
удушавам - удушаваш, несв. и удуша, св.; кого/ какво. Умъртвявам, като душа.
удушвам - удушваш, несв. Удушавам.
удължа - удължиш, мин. св. удължих, мин. прич. удължил, св. — вж. удължавам.
удължавам - удължаваш, несв. и удължа, св.; какво. Правя да стане по-дълъг (по размер, по време). Удължавам полата си. Удължавам ваканцията си...
удължение - мн. удължения, ср. Това, с което нещо се удължава.
удължител - удължителят, удължителя, мн. удължители, (два) удължителя, м. Това, което служи за удължаване, което удължава.
удържа - удържиш, мин. св. удържах, мин. прич. удържал, св. — вж. удържам.
удържам - удържаш, несв. и удържа, св. 1. Какво кого. Едва успявам да държа нещо тежко. С мъка удържам тежкия куфар. 2. Какво/кого. Едва усп...
уединение - само ед. Усамотение. Прекарвам вечерите в уединение.
уединя се - уединиш се, мин. св. уединих се, мин. прич. уединил се, св. — вж. уединявам се.
уединявам се - уединяваш се, несв. и уединя се, св. Оттеглям се някъде сам; усамотявам се. Уединил се в монашеска килия. // прил. уединен, уедине...
уеднаквя - уеднаквиш, мин. св. уеднаквих, мин. прич. уеднаквил, св. — вж. уеднаквявам.
уеднаквявам - уеднаквяваш, несв. и уеднаквя, св.; какво. Правя две неща еднакви, равни помежду си. Уеднаквявам стените по цвят. Уеднаквявам по с...
уедря - уедриш, мин. св. уедрих, мин. прич. уедрил, св. — вж. уедрявам.
уедрявам - уедряваш, несв. и уедря, св.; какво. Сливам няколко цялости, части в едно; окрупнявам, правя по-голям. Уедрявам предприятие. Уедря...
уем - само ед. 1. Остар. Зърно, което се удържа като наем за мелене или при др. операции. 2. Разг. Плат от вътрешната страна при ръб на ...
уема - уемеш, мин. св. уех, мин. прич. уел, св. — вж. уемам.
уемам - уемаш, несв. и уема, св. Стеснявам дреха при ръба, като оставям повече плат от вътрешната страна.
уестърн - мн. уестърни, (два) уестърна, м. Каубойски игрален филм.
уж - част. 1. За подсилване на недоверие в чуждо твърдение. Казва, че уж бил щял да заминава в чужбина. 2. За израз на недоверие в чужд...
ужас - мн. ужаси, м. 1. Само ед. Чувство на силен страх, отвращение или погнуса. Изпитвам ужас. Изпадам в ужас при вида на толкова кръв. ...
ужасен - ужасна, ужасно, мн. ужасни, прил. 1. Който предизвиква или всява ужас; отвратителен, страшен. Ужасни сцени. Ужасна смърт. 2. Прен....
ужасия - мн. ужасии, ж. Сцена, явление, което предизвиква ужас.
ужася - ужасиш, мин. св. ужасих, мин. прич. ужасил, св. — вж. ужасявам.
ужасявам - ужасяваш, несв. и ужася, св.; кого. Причинявам ужас. Подлостта ме ужасява. — ужасявам се/ужася се. Изпитвам ужас. Ужасих се от нах...
ужилвам - ужилваш, несв. и ужиля, св.; какво/кого. 1. За насекомо - бодвам с хобот и изливам отровна течност (в човек или животно). Ужили ме...
ужиля - ужилиш, мин. св. ужилих, мин. прич. ужилил, св. — вж. ужилвам.
ужким - част. Разг. Уж.
узаконя - узакониш, мин. св. узаконих, мин. прич. узаконих, св. — вж. узаконявам.
узаконявам - узаконяваш, несв. и узаконя св.; какво. Придавам законност; легализирам; ратифицирам. Узаконявам имот. Узаконявам договор.
узнавам - узнаваш, несв. и узная, св.; какво, за какво. 1. Научавам, осведомявам. Целият народ узна за политическите им машинации. Мъжът и у...
узная - узнаеш, мин. св. узнах, мин. прич. узнал, св. — вж. узнавам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: