Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква У
упреквам - упрекваш, несв. и упрекна, св.; кого. Укорявам, обвинявам, натяквам. Упреквам го в изневяра. - упреквам се/упрекна се. Упреквам се...
упрекна - упрекнеш, мин. св. упрекнах, мин. прич. упрекнал, св. — вж. упреквам.
упълномощавам - упълномощаваш, несв. и упълномощя, св.; кого. Давам пълномощия. Партията му го упълномощава да я представя в парламента. Упълномощ...
упълномощя - упълномощиш, мин. св. упълномощих, мин. прич. упълномощил, св. — вж. упълномощавам.
упътвам - упътваш, несв. и упътя, св.; кого. 1. Показвам път, посока; ориентирам. Упътиха ги как да намерят банката. Портиерът упътва посети...
упътя - упътиш, мин. св. упътих, мин. прич. упътил, св. — вж. упътвам.
ура - междум. 1. Боен вик на войска. 2. Вик за изразяване на радост, възторг, поздрав.
уравнение - мн. уравнения, ср. 1. Само ед. Уравняване. 2. Спец. В математиката — равенство с неизвестни величини, възможно само при определена...
уравниловка - само ед. Необосновано механично изравняване, обикн. на доходи или качества на отделни лица. Действа принципът на уравниловката.
уравновесен - уравновесена, уравновесено, мн. уравновесени, прил. 1. Който е в равновесие. Силите са уравновесени. 2. Прен. Който е трезв, зрял,...
уравновеся - уравновесиш, мин. св. уравновесих, мин. прич. уравновесил, св. - вж. уравновесявам.
уравновесявам - уравновесяваш, несв. и уравновеся, св.; какво. Привеждам в равновесие; изравнявам, балансирам. Уравновесявам двете страни на везни...
уравня - уравниш, мин. св. уравних, мин. прич. уравнил, се. — вж. уравнявам.
уравнявам - уравняваш, несв. и уравня, св. 1. Какво. Правя равен с друг, приравнявам. Уравниха заплатите на всички. 2. Разг. Заравнявам, загла...
ураган - мн. урагани, (два) урагана, м. 1. Силен разрушителен вятър. Ураганът разруши по-малките сгради. 2. Тропически циклон. 3. Прен. Раз...
уран - само ед. 1. В древногръцката митология — бог на небето, баща на титаните, циклопите и сторъките великани. 2. Име на планета от слъ...
уранография - само ед. Описание на небесните тела.
уранология - само ед. Астрология.
урбанизация - само ед. Миграция на населението от селата в градовете, обусловена от социално-икономически условия.
урбанизирам - урбанизираш, несв. и св. 1. Кого/ какво. Подлагам на урбанизация. 2. Какво. Благоустроявам, цивилизовам. — урбанизирам се. Цивилиз...
урбанизъм - урбанизмът, урбанизма, само ед., м. 1. Урбанизация. 2. Направление в литературата и изкуството, в което се описва животът в големи...
урбулешката - — вж. урбулешки.
урбулешки - и урбулешката нареч. 1. Грубо, стремглаво, набързо. Минавам урбулешката. 2. Набързо, необмислено. Не огледахме другите магазини, ц...
урва - мн. урви, ж. Разг. Стръмно място, стръмнина. Каруцата едва се влачеше по урвата.
урвам се - урваш се. несв. и урна се, св. Юрвам се.
урвест - урвеста, урвесто, мн. урвести, прил. Разг. В който има урви. Урвесто място. Урвести улици.
урегулирам - урегулираш, несв. и св.; какво. Регулирам.
уред - мн. уреди, (два) уреда, м. 1. Механизъм, приспособление за извършване на работа. Електрически домакински уреди. Измервателен уред....
уредба - мн. уредби, ж. 1. Само ед. Устройство, структура, ред. Уредба на обществото. Уредба на света. 2. Само ед. Управление, ред, организ...
уредник - мн. уредници, м. 1. Остар. Лице, което организира, устройва, учредява. Той е от уредниците на библиотеката. 2. Технически помощник...
уредничка - мн. уреднички, ж. Жена уредник.
уредя - уредиш, мин. св. уредих, мин. прич. уредил, св. — вж. уреждам.
уреждам - уреждаш, несв. и уредя, св. 1. Какво. Слагам в ред; оправям, устройвам. Уреждам дом. Уреждам отногиенията със съпруга си. 2. Какво...
уремия - само ед. Спец. В медицината — отравяне на организма с отпадъчни вещества при недостатъчна дейност на бъбреците.
урея - само ед. Спец. Най-важният краен продукт от обмяната на белтъчините в организма, чието количество се увеличава при нарушени функци...
урина - само ед. Отделяна от организма чрез бъбреците течност, която съдържа отпадъчни вещества; пикоч.
уринирам - уринираш, несв. и св. Отделям урина. // същ. уриниране, ср.
урна - мн. урни, ж. 1. Съд, в който се пази прахът на мъртвец след изгарянето му. 2. Кутия с процеп, в която се пускат бюлетини при гласу...
урна се - урнеш се, мин. св. урнах се, мин. прич. урнал се, св. — вж. урвам се.
уровен - само ед. Равнище, ниво. Уровен на живот.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: