Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

DDDDD - Намерени са 3364 думи от търсенето
абдал - мн. абдали, м. Грубо. Глупак.
акран - мн. акрани, м.Остар. Разг. Връстник.
абзац - мн. абзаци, (два) абзаца.1. Отстъпът в началото на ред в писмен текст.2. Писмения текст между два отстъпа.
аборт - мн. аборти.1. Спонтанно или принудително преждевременно прекъсване на бременност.2. Всеки отделен акт на прекъсване на бременноста...
аванс - мн. аванси, (два) аванса. 1. Парична сума, която се дава или взема като предплата. 2. Прен. Преднина в спортно или друго състезани...
авеню - мн. авенюта. Широка улица с дървета или сгради от двете страни; булевард.
авизо - само ед.В банковото дело - писмено съобщение до адресанта за извършени търговски или банкови операции от негово име.
авио- - Първа съставна част в съкратени сложни думи със значение авиационен.
автор - мн. автори.Създател на произведение, изобретение и подобни.// прил. авторски.
агент - мн. агенти.1. Предстваител на учреждение, фирма и др., който изпълнява служебни поръчки и действа от името на своята организация.2...
агнец - само ед.1. Агне което се принаця в жертва.2. Прен. Изкупителна жертва.3. В църквата - кръстово изображение върху нафора.
адепт - мн. адепти.Привърженик, последовател на някакво учение.
адрес - мн. адреси, (два) адреса.1. Надпис на писмо, колетна пратка, телеграма и под., чрез който се посочва местонахождението на получате...
адски - адска, адско, мн. адски.1. Който се отнася до ада; пъклен.2. Прен. Мъчителен, непоносим, ужасен.
азмак - мн. азмаци, (два) азмака.Диал. Мочур, тресавище.
айран - мн. айрани, (два) айрана.Кисело мляко разбито с студена вода.
акорд - мн. акорди, (два) акорда.В музиката - съчетание на няколко музикални звука с различна височина, които образуват звуково единство; ...
актив - мн. активи, (два) актива.1. Част от баланса на предприятие, съдържаща всички материални ценности и вземания.2. Най дейната част от...
акула - мн. акули.1. Голяма хищна морска риба.2. Прен. Алчен, ненаситен, безогледен човек.
акциз - мн. акцизи, (два) акциза.Коствен данък върху потребителски стоки.// прил. акцизен, акцизна, акцизно, мн. акцизни.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: