Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

пр - Намерени са 2655 думи от търсенето
ар - арът, ара, мн. арове, (два) ара.Единица за измерване на земна площ, равна на сто квадратни метра.
па - част. Разг. За засилване и потвърждение; пък. Каква си па ти лоша.
по - предлог. 1. За движение върху повърхност в разни посоки или за движение в определени рамки, където се извършва нещо. Вървя по улиц...
ер - ерът, ера, мн. ерове, (два) ера, м. Спец. В езикознанието — название на буквите ъ и ь. // прил. еров, ерова, ерово, мн. ерови. Еро...
при - предлог. За означаване на: 1. Непосредствена пространствена близост, която може да е свързана и с движение за достигането и; до, б...
прът - прътът, пръта, мн. прътове, (два) пръта, м. 1. Отсечено дълго и тънко дърво. 2. Дълъг и тънък метален къс. Железни прътове.
пръч - пръчът, пръча, мн. пръчове, (два) пръча, м. Нескопен козел.
опра - опреш, мин. св. опрях, мин. прич. опрял, св. — вж. опирам.
пра- - Първа съставна част на съществителни и прилагателни имена със значение: 1. Отношение на родство при (минимум) две поколения разлик...
прав - права, право, мн. прави, прил. 1. Който наподобява опънат конец без отклонения и гънки. Права дъска. 2. Който заема вертикална поз...
праг - прагът, прага, мн. прагове, (два) прага, м. 1. Неголяма част от дърво долу на входната врата. 2. Долна част от входния отвор на къ...
праз - празът, праза, само ед., м. Вид лук на едри стръкове и самият стрък.
прах - прахът, праха, мн. прахове, (два) праха, м. и прах, прахта, само ед., ж. 1. Само ед. Сухи частици от някакво вещество — пръст, въг...
спра - спреш, мин. св. спрях, мин. прич. спрял, св. — вж. спирам.
про- - представка. В състава на имена със значение за, в полза на, напр. проамерикански, про-германски, прокомунистически, протурски, про...
пред - предлог. 1. За означаване на по-близко или по-далечно разстояние от лицевата част на нещо или на някого. Пред мен. Пред вратата. ...
пре- - представка. I. В състава на прилагателни имена, съществителни имена и наречия означава най-висока, максимална степен, напр. предоб...
през - предлог. 1. Проникване, преминаване напряко или от единия до другия край на обекта. През реката. През стаята. През тълпата. Чанта ...
при- - представка. I. В състава на глаголи със значение: 1. Довеждане на движението до крайната цел, до определено място,"като се на...
приз - призът, приза, мн. призове, (два) приза, м. Награда.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: