Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

изъм - Намерени са 258 думи от търсенето
евангелизъм - само ед. Християнско учение на протестантите, което изхожда само от текстовете на евангелието.
билингвизъм - само ед.Спец. Двуезичие; употреба на два езика в една държава.
геотропизъм - (по гео- + гр. trope 'извивка' + -изъм)Биол. Свойство на растителните органи да приемат определено положение спрямо цент...
гностицизъм - (фр. gnosticisme по срвеклат. gnosticus от rp. gnostikos 'знаещ' + -изъм)Рел. Направление в ранното християнство, а също...
екстремизъм - само ед. Придържане към крайни прояви и възгледи (обикн. в политиката).
зооморфизъм - само ед. Схващане, според което божествата са с вид на животни.
канибализъм - само ед. 1. Човекоядство. 2. Прен. Голяма жестокост, зверство. 3. Спец. Използване на себеподобните за храна, което е познато при ...
капитализъм - само ед. Икономическа система с отличителни черти свобода на пазара, концентрация на частната и корпоративната собственост и разпр...
католицизъм - само ед. Разновидност на християнството с черковен глава римския папа.
конформизъм - само ед. Пренебр. Поведение на съглашателство, приспособленчество. Конформизмът е вреден в един ръководен орган.
либерализъм - само ед. 1. Политическо течение, възникнало през XVIII — XIX век, което обединява привържениците на буржоазно-парламентарния строй...
милитаризъм - само ед. Политика, водеща до усилване на военната сила и власт със завоевателни цели. // прил. милитаристичен, милитаристична, мил...
натурализъм - само ед. Спец. 1. Течение в литературата и изкуството, което се стреми към фотографиране на действителността. 2. Философско течени...
негативизъм - само ед. Спец. Противопоставяне на всяка външна намеса, което е симптом на душевно заболяване.
опортюнизъм - само ед. 1. Приспособяване към условията на момента; приспособленчество, безпринципност. 2. Спогодба за извличане на временни обла...
прагматизъм - само ед. Спец. 1. Философско направление, което отрича обективната истина, а признава само практическите резултати като критерий ...
паралелизъм - само ед. 1. Успоредност. 2. Пълно съвпадане; еднаквост. 3. Спец. В езикознанието — построяване на фрази с еднаква структура. Синта...
парашутизъм - само ед. Спорт, свързан с приземяване с парашут.
патриотизъм - само ед. Любов и преданост към отечеството; родолюбив.
позитивизъм - само ед. 1. Спец. Философско течение през XIX и XX в., което поставя в основите на знанието сетивните данни, опита като сбор от въ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: