Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

изъм - Намерени са 258 думи от търсенето
нонконформизъм - само ед. Неприемане на господстващите в обществото възгледи, традиции.
протекционизъм - само ед. Спец. Държавна политика на покровителстване на домашното производство, като го защитава от чуждестранната конкуренция.
протестантизъм - само ед. Спец. Общо название на религиозни учения и секти в християнството, възникнали като протест срещу догмите на католицизма.
антропоморфизъм - само ед.1. Една от формите на анимизма - приписване на човешки качества върху природни явления и животни.2. Представяне на божеств...
абстракционизъм - (фр. abstraction-nisme по лат. abstractus 'отвлечен' + -изъм)Изк. Формалистично направление в изкуството през XX в., кое...
антимилитаризъм - (по анти- + милитаризъм)Полит. Обществено течение, противостоящо на милитаризма.// Прил. антимилитаристичен и антимилитаристически...
делтапланеризъм - само ед. Вид спорт, свързан с умението за управление на делтаплан.
ексхибиционизъм - само ед. Спец. Полово извращение, при което болният показва половите си органи пред жени за възбуждане и изпитване на наслада.
парламентаризъм - само ед. Политическа система, в която управлението принадлежи на парламента.
професионализъм - само ед. 1. Превърнато в професия занимание с нещо. Професионализъм в спорта. 2. Висока степен на умение, която е присъща на профе...
сантиментализъм - само ед. 1. Спец. В литературата — направление, зародено през XVIII в. в Англия и Франция, което утвърждава чувствата над разума и...
традиционализъм - традиционализмът, традиционализма, само ед., м. Привързаност към традициите и отдаване голяма роля на тях.
фундаментализъм - само ед. Агресивна проява на ислямството с цел да обедини всички изповядващи тази религия и да ги противопостави на останалите. Ис...
хомосексуализъм - само ед. Полов нагон, проявяван към лице от собствения пол.
антиклерикализъм - (фр. anticlericalisme)Рел. Църковно-политическо движение, което се бори против привилегиите на духовенството и църквата.
антитринитаризъм - вж. монархианство.
антропоцентризъм - (по антропо- + центризъм)Филос. Схващане, според което човекът е център на вселената и цел на миросътворението.// Прил. антропоцен...
националсоциализъм - само ед. Политическо течение, което проповядва световно господство чрез терор, насилие и войни.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: