Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

изъм - Намерени са 258 думи от търсенето
снобизъм - само ед. Поведение на сноб.
трагизъм - трагизмът, трагизма, само ед., м. Качество на трагедия; фаталност, безизходица; трагичност. Трагизмът на положението. От думите му...
утопизъм - само ед. Мечта за невъзможното.
чартизъм - само ед. Истор. Работническо движение в Англия през 30 — 40-те год. на XIX в.
алпинизъм - само ед.Вид спорт за изкачване на високи и труднодостъпни планински места; планинарство.
алтруизъм - само ед.Готовност безкористно да се действа в полза на другите, като се пренебрегват лични интереси.// прил. алтруизтичен, алтруиз...
анархизъм - само ед.Система на мислене или от прояви, основани на анархия.
аскетизъм - 1. В християнската религия - учение за постигане на нравствено съвършенство и приближаване до божественото чрез отричане от земнит...
албинизъм - (нлат. albinismus по лат. albus 'бял')Мед. Вродена пълна или частична липса на пигмент на кожата, космите и очите, от ко...
алиенизъм - (фр. alienisme)Мед. Наука за душевните болести.
аморфизъм - (фр. amorphisme по а- + гр. morphe 'форма')Книж. Отсъствие на определена форма на структурата; безформеност.
арготизъм - (фр. argotisme по argot 'арго')Език. Думи от тайните говори (арго), предимно на крадците и скитниците.
багетизъм - (фр. baguetisme)Спец. Откриване на подземна вода, руда или метал с помощта на особена пръчка.// Същ. багетист.
вагинизъм - (нлат. vaginismus по лат. vagina 'влагалище')Мед. Невротично болезнено свиване на мускулатурата на вагината.
витализъм - (по лат. vitalis 'жизнен')Биол. Теория, развита главно през XVIII в., според която жизненият принцип е различен както от...
галицизъм - (фр. gallicisme) Език.1. Езиков обрат, типичен за френски език.2. Заемка от френски език.
идеализъм - само ед. 1. Философско направление, което приема за основа на съществуването съзнанието. 2. Служене за идеи, а не за материални об...
библеизъм - (от Библия + -изъм) Книж.1. Използване на сюжети от Библията.2. Заети от Библията думи, стилни обрати, сентенции и др.
вирилизъм - (нлат. virilismus)Физиол. Наличие на вторични мъжки полови белези у жена.
вишнуизъм - (по Вишну + -изъм)Рел. Клон на индуизма - почитане главно на бог Вишну като закрилник на света.// същ. вишнуит.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: