Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

изъм - Намерени са 258 думи от търсенето
геоцентризъм - само ед.Название на господстващото в древността и Средновековието схщане, че центърът на Вселената е Земята, а Слънцето и другите ...
егоцентризъм - само ед. Крайна форма в проявата на егоизъм, когато личното аз се поставя над всичко и всички. // прил. егоцснтричен, егоцентрична...
империализъм - само ед. Стремеж на една държава към разширяване на владенията и.
клерикаризъм - само ед. Направление, което се бори за надмощие на католическата църква в политическия и културния живот.
колективизъм - само ед. Морален принцип на взаимопомощ между хората и преданост към общите интереси. Колективизмът в родовото общество.
колониализъм - само ед. Политика на колониално потискане и владеене.
макиавелизъм - само ед. 1. Политика за засилване властта на едноличен владетел чрез коварство, раздори, деспотизъм. 2. Прен. Лукавство, коварство...
максимализъм - само ед. Предявяване на крайни искания; прекаленост. Не бива да проявяваш максимализъм.
материализъм - само ед. 1. Спец. Философско учение, утвърждаващо първичността на материята и вторичността на съзнанието. 2. Прен. Прагматично отн...
национализъм - само ед. 1. Идеология и политика на поставяне на една нация в привилегировано положение, чрез което се потискат едни народи и се п...
ориентализъм - само ед. Съвкупността от особеностите на народите от Ориента.
полиморфизъм - само ед. 1. Спец. В химията - свойство на някои вещества с еднакъв химичен състав да кристализират в различни форми. 2. Спец. В би...
примитивизъм - само ед. 1. Опростен подход към нещата. 2. Спец. Направление в изкуството, което подражава на примитивното виждане за света, на пр...
рационализъм - само ед. Философско направление, което се противопоставя на емпиризма, като признава разума за единствен и достатъчен критерий за ...
субективизъм - само ед. 1. Спец. Философско направление, което отрича външния материален свят и го смята за резултат от усещанията и възприятията...
утилитаризъм - само ед. Спец. Направление в етиката, което смята ползата за основа на нравствеността и критерии за човешките постъпки.
аболиционизъм - (амер. англ. abolitinism по лат. abolitio, -onis 'премахване')1. Ист. Движение за премахване със закон на робството на н...
авторитаризъм - (фр. autoritarisme по лат. auctoritas 'пълна власт')Полит. Авторитарно управление.
антисемитизъм - (по анти- + семит, подразбира се евреин + -изъм)Враждебно отношение спрямо евреите.
антропотеизъм - (но антропо- + гр. theos 'бог') Рел.1. Обоготворяване на човека.2. Представяне на бога в човешки образ.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: