Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

изъм - Намерени са 258 думи от търсенето
аристотелизъм - (по гр. собств. Aristoteles)Филос. Учение на Аристотел (384-322 пр. Хр.), основано на целенасоченост на материята към своя божеств...
геомагнетизъм - (по гео- + магнетизъм)Отдел от геофизиката, изучаващ разпределението и изменението на земното магнитно поле.
бихейвиоризъм - (англ. bihaviourism по bihaviour 'поведение')Филос. Направление в психологията, отдаващо първостепенно значение на инсти...
импресионизъм - само ед. Спец. В изкуството — течение, възникнало през втората половина на XIX в., в основата на което стоят непосредствените впеч...
ирационализъм - само ед. Философско учение, което признава за основен вид познание интуицията, чувството, инстинкта.
комерсиализъм - само ед. Пренебр. Стремеж към печалба на всяка цена, водещ до безпардонност. Обществото е обхванато от комерсиализъм.
левоцентризъм - само ед. В политиката — убеждения на партии с лява ориентация, но третирани като балансиращ момент — с едновременна близост както ...
меркантилизъм - само ед. 1. Икономическа теория, според която получаването на повече пари е резултат от натрупване на средства в страната, а не от...
оказионализъм - мн. оказионализми, (два) оказиоализъма, м. Спец. 1. Дума, която е новообразувана и се използва само в определен контекст. 2. Само ...
работохолизъм - само ед. Прекомерно увлечение в работата.
сомнамбулизъм - само ед. Разстройство на съзнанието по време на сън, при което автоматично се извършват действия; лунатизъм.
спиритуализъм - само ед. Спец. Философско учение, според което духът е в основата на всичко. // прил. спиритуалистичен, спиритуалистична, спиритуа...
тоталитаризъм - само ед. Качество на тоталитарен.
фразеологизъм - мн. фразеологизми, (два) фразеологизъма, м. Спец. Устойчива фраза, обикн. с преносно значение, употребявана като готова единица в ...
експресионизъм - само ед. Направление в европейското изкуство от началото на XX в., което провъзгласява за основа на художественото изображение под...
енциклопедизъм - само ед. Осведоменост в различни области на знанието.
индивидуализъм - само ед. 1. Спец. Във философията — принцип в идеалистическата философия, според който личността е независима от обществото. 2. Ст...
космополитизъм - само ед. Теория, която провъзгласява човека за жител на света за сметка на националната му култура и традиции.
микроорганизъм - мн. микроорганизми, (два) микроорганизъма, м. Най-малък растителен или животински организъм, видим само с микроскоп.
мотоциклетизъм - само ед. Мотоциклетно дело, мотоциклетен спорт.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: