Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

изъм - Намерени са 258 думи от търсенето
евфемизъм - мн. евфемизми, (два) евфемизъма, м. Спец. Дума или израз, които се употребяват вместо други, неудобни в дадената ситуация, или гру...
емпиризъм - само ед. Спец. Философско направление, което фаворизира опита за източник на познанието.
естетизъм - само ед. Спец. Подход в изкуството, при който доминира стремежът художествените средства сами по себе си да бъдат изкуство. Във фи...
ислямизъм - само ед. Учение за исляма, изложено в Корана.
комунизъм - само ед. 1. Според теорията на Маркс, Енгелс и Ленин — сменяща капитализма обществено-икономическа формация, основана върху общест...
ленинизъм - само ед. Учение на Владимир Илич Ленин, което доразвива марксизма.
лунатизъм - само ед. Спец. В медицината — заболяване, при което болният ходи на сън и несъзнателно извършва различни действия; сомнамбулизъм.
мазохизъм - само ед. Извращение, свързано с получаване на удоволствие от изпитване на физическа болка.
марксизъм - само ед. Създадено от Карл Маркс учение за социализма.
механизъм - мн. механизми, (два) механизъма, м. 1. Вътрешно устройство на машина или апарат; елементите, които ги задвижват. 2. Система от нор...
натуризъм - само ед. Схващане за живот, близък до природата.
нихилизъм - само ед. 1. Спец. Течение, възникнало през XIX в. в Русия, което се отнася отрицателно към установената идеология. 2. Отрицание на...
оптимизъм - само ед. 1. Спец. Философски възглед, според който светът се развива към по-добро, усъвършенства се. 2. Бодро и жизнерадостно свет...
окултизъм - само ед. Мистично учение за съществуването на тайнствени сили, които са достъпни само за избрани хора.
организъм - мн. организми, (два) организъма, м. 1. Живо тяло със съгласувано действащи органи. Растителен организъм. 2. Съвкупността от физиче...
пантеизъм - само ед. 1. Философско учение, което отъждествява бога с природата. 2. Обожествяване на природата.
пацифизъм - само ед. Политическо течение, което се характеризира с проповядване на мир и се обявява срещу всички войни, включително освободите...
песимизъм - само ед. 1. Философски възглед, който включва разочарование от действителността и недоверие към добро или успешно бъдеще. 2. Мрачн...
популизъм - само ед. Въздействие върху мнението на населението чрез поведение и обещания за мерки, които съответстват на конюнктурните настрое...
рахитизъм - само ед. Рахит.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: