Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

изъм - Намерени са 258 думи от търсенето
класицизъм - само ед. Направление в литературата и изкуството през периода XVII — XIX в., което се характеризира с подражаване на античните обр...
кретенизъм - само ед. 1. Спец. В медицината — умствена и физическа недоразвитост вследствие от атрофия на щитовидната жлеза. 2. Прен. Глупост, ...
магнетизъм - само ед. Спец. 1. Свойство на някои тела да привличат железни предмети и да заемат положение север — юг. 2. Съвкупност от магнитни...
меншевизъм - само ед. Истор. Течение в руската социалдемокрация, възникнало в противовес на болшевизма.
мистицизъм - само ед. 1. Склонност към мистика. 2. Религиозно направление, според което човекът може да общува с божества чрез откровение.
модернизъм - само ед. 1. Спец. Направление в литературата и изкуството от края на XIX — началото на XX век, което се противопоставя на изкуство...
монархизъм - само ед. 1. Политическа система на единодържавие, която признава монархията за единствена форма на държавна власт. 2. Привързаност...
монотеизъм - само ед. Религия или философия, която признава само един бог; еднобожие.
морфинизъм - само ед. Болестно пристрастяване към морфина като наркотик.
неологизъм - мн. неологизми, (два) неологизъма, м. Спец. В езикознанието — нова дума, нов израз или ново значение в езика.
остракизъм - само ед. 1. Истор. Изгонване на лица, смятани за опасни, от древна Атина за 10 години. 2. Прен. Изгонване, изпращане на заточение.
платонизъм - само ед. Спец. Философско учение, което противопоставя света на идеите на реалния свят.
планеризъм - само ед. Вид спорт — летене с планери.
плурализъм - само ед. 1. Спец. Учение, според което в основата на света лежат множество самостоятелни духовни същности. 2. Принцип на обществен...
политеизъм - само ед. Религия, в която има много богове; многобожие. // прил. политеистичен, политеистична, политеистично, мн. политеистични.
реваншизъм - само ед. Политика, която се стреми към нова борба, битка, война след претърпяно поражение.
ревматизъм - само ед. Остро възпалително заболяване на ставите и сърдечно-съдовата система, съпроводено с отичане и остри болки. // прил. ревма...
романтизъм - само ед. 1. Направление в литературата и изкуството от началото на XIX в., което отдава преднина на чувствата и се характеризира с...
символизъм - само ед. Спец. В изкуството и литературата — индивидуалистично направление от края на XIX и началото на XX в., представителите на ...
социализъм - само ед. 1. Според марксистко-ленинското учение — обществен строй, който заменя капитализма, установява диктатура на пролетариата,...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: