Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

изъм - Намерени са 258 думи от търсенето
фашизъм - само ед. Политическо течение, възникнало в Италия в началото на XX век и реализирано по-късно като открита диктатура, расизъм и те...
царизъм - само ед. Форма на управление, при която върховната власт принадлежи на зар. Руски царизъм.
цинизъм - мн. цинизми, (два) цинизъма, м. 1. Нагло поведение или отношение, изразяващо пренебрежение към моралните норми. 2. Обикн. мн. Груб...
юдаизъм - само ед. Една от най-древните религии, разпространена предимно сред евреите, и официална религия в Израел (вяра в Йехова, в задгро...
анимизъм - само ед.Първобитно вярване в съществуването на душа у всеки предмет. // прил. анимистичен, анимистична, анимистично, мн. анимистич...
архаизъм - мн. архаизми, (два) архаизъма.1. Предмет, явление или проява, които изглеждат архаични.2. В езикознанието - излязла от употреба ст...
атавизъм - мн. атавизми.Поява на белег в организма на човек,животно или растение, който е съществувал или е бил свойствен на техните древни п...
афоризъм - мн. афоризми, (два) афоризъма.Кратко изречения със сентенциален характер; сентенция.// прил. афористичен.
адамизъм - (фр. adamisme по евр. собств. Adam 'Адам')Ист. Доктрина на някои еретици, които са се появявали голи на събрания, за да ...
алогизъм - (нем. Alogismus по а- + гр. logismos 'разсъждение')Филос. Нелогичност, безсмислица.// Прил. алогичен.// Същ. алогичност.
арабизъм - (фр. arabisme) Език.1. Особеност, свойствена на арабския език.2. Дума или обрат на речта, заети от арабски език.
аривизъм - (фр. arrivisme по arriver 'успявам')Книж. Силна амбиция.
атомизъм - и атомистика (фр. atomisme, англ. atomism, нем. Atomistik)Филос. Механично-материалистично учение, възникнало в др. Гърция (Демокр...
баптизъм - само ед.Учение на католическа секта, която проповядва, че кръщенето трябва да се извършва в зряла възраст, и отрича някои църковни...
дуализъм - само ед. 1. Спец. Философско учение, което признава съсъществуването на две начала — идеално и материално. 2. Спец. В религиите — ...
героизъм - само ед.Качество на герой (в 1 знач.).
еротизъм - само ед. Еротика.
индуизъм - само ед. Религия в Индия, възникнала през IV век на основата на браманизма и будизма.
онанизъм - само ед. Самозадоволяване на полово влечение чрез дразнене на половите органи.
реализъм - само ед. 1. Разбиране на нещата, основано на съществуващи в действителността връзки, факти и др. 2. В изкуството — метод за пресъз...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: