Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

изъм - Намерени са 258 думи от търсенето
семитизъм - само ед. Особеност на семитските народи, тяхната култура или език.
силогизъм - мн. силогизми, (два) силогизъма, м. Спец. В логиката — умозаключение, изведено въз основа на две съждения; заключение, извод.
стоицизъм - само ед.1. Спец. Рационалистично философско течение в древността. 2. Твърдост, устойчивост, мъжество. Проявявам стоицизъм. // прил...
тероризъм - само ед. 1. Политика или дейност, при които целите се постигат чрез терор. 2. Дейност на терорист. // прил. терористичен, терорист...
тотемизъм - тотемизмът, тотемизма, само ед., м. В раннородовото общество и у някои примитивни народи — почитане на тотеми.
урбанизъм - урбанизмът, урбанизма, само ед., м. 1. Урбанизация. 2. Направление в литературата и изкуството, в което се описва животът в големи...
фетишизъм - само ед. 1. Култ към неодушевени предмети. 2. Прен. Сляпо преклонение пред нещо.
фанатизъм - само ед. Пълна преданост към собствените политически, религиозни и др. убеждения, съпроводена от ненавист към чуждата позиция.
фатализъм - само ед. Вяра в предопределението на човешката съдба. // прил. фаталистичен, фаталистична, фаталистично, мн. фаталистични. // прил...
феминизъм - само ед. Движение за равноправие на жената. // прил. феминистичен, феминистична, феминистично, мн. феминистични. // прил. феминист...
фройдизъм - само ед. Спец. Психологическа теория, която мотивира човешкото поведение чрез подсъзнателни, често сексуални инстинкти и влечения,...
хуманизъм - само ед. 1. Идеология, която поставя на първо място уважението към личността, към достойнството на човека. 2. Човечност, човеколюб...
шовинизъм - само ед. Краен агресивен национализъм, основан върху расизма. // прил. шовинистичен, шовинистична, шовинистично, мн. шовинистични....
адвентизъм - (англ. adventism по лат. adventus 'идване')Рел. Протестантско учение, което проповядва скорошното настъпване на Второто ...
академизъм - (фр. academisme по лат, academia от гр. akademeia)1. Книж. Придържане към установени традиции в науката и изкуството.2. Чисто теор...
аморализъм - (фр.amoralisme по а- + лат. moralis 'нравствен')Филос. Отричане на нравствените принципи.
анаболизъм - (нлат. anabolismus по rp. anabole 'покачване')Биол. Процес, при който клетката усвоява храната и я превръща в клетъчно в...
аналогизъм - (нем. Analogismus по гр. analogismos 'мисъл, разсъждение' + -изъм)Заключение въз основа на сходство.
англицизъм - (англ. anglicism)Език. Дума или обрат, свойствени на английския език.
анимализъм - (фр. animalisme по лат. animal 'животно' + -изъм)Изк. Изобразяване на животни в изобразителното изкуство.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: