Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

изъм - Намерени са 258 думи от търсенето
аполитизъм - (фр. apolitisme по гр. apolitikos 'неполитичен' + -изъм)Полит. Неучастие или безразличие към политиката; аполитичност.//...
бандитизъм - мн. бандитизми.Дейност, проява на бандити.
барбаризъм - (фр. barbarisme от лат. barbarismus но гр. barbaros 'чужд')Чужда дума или израз в езика; варваризъм.
браманизъм - (по санскр. brahmana 'браман' + -изъм)Рел. Обществено-религиозна система в Индия, възникнала през X-IX в. пр. Хр. в замя...
вулгаризъм - мн. вулгаризми, (два) вулгаризъма.Спец. В езикознанието — груба, вулгарна дума или израз, които не се допускат в официалните стил...
вандализъм - (фр. vandalisme, нем. Wandalism)Вандалска проява.
варваризъм - (гр. barbarismos по barbaros 'чужд')1. вж. варварство.2. вж. барбаризъм.
гигантизъм - само ед.Спец. Заболяване, което се изразява в ненормално развитие на височина или големина като резултат от нарушение дейността на...
галванизъм - (фр. galvanisme)Физ. Име на електроявления в нервите и мускулите, изучавани от Л. Галвани.
германизъм - (нем. Germanismus по лат. germanus 'германски' + -изъм) Език.1. Езиков обрат, типичен за немски език.2. Заемка от немски...
далтонизъм - само ед. Недостатък на зрението, изразяващ се в неспособност да се различават някои цветове, предимно червеният и зеленият.
догматизъм - само ед. Сляпо вярване и подчинение на определени догми, което отхвърля творческото мислене.
драматизъм - само ед. 1. Спец. Напрегнатост на действието, която се свързва с острия драматичен конфликт. 2. Прен. Напрегнатост до краен предел...
болшевизъм - (рус. большевизм)Основано от Ленин през 1903 г. отделило се от руската социалдемокрация пролетарско движение на основата на маркси...
деспотизъм - само ед. 1. Държавно устройство, което е основано на абсолютна власт и насилие. 2. Потискане на свободата и желанията на другите: ...
еклектизъм - само ед. Механично обединяване на разнородни възгледи, теории, стилове в една работа (творба, изследване). // прил. еклектичен, ек...
критицизъм - само ед. 1. Спец. Учение във философията, създадено от Кант, което отрича познаваемостта на света. 2. Разг. Критично отношение. Пр...
калвинизъм - само ед. Реформационно християнско движение, разновидност на протестантството.
кариеризъм - само ед. Силен стремеж към кариера (във 2 знач.) с користни цели.
катаклизъм - мн. катаклизми, (два) катаклизъма, м. 1. Голямо природно сътресение вследствие от природни стихии. Катаклизмите са изваяли повърхн...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: