Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ени - Намерени са 600 думи от търсенето
поздравление - мн. поздравления, ср. Пожелание по повод на някакъв празник; приветствие, поздрав.
полесражение - мн. полесражения, ср. 1. Обикн. ед. Място, на което се води сражение; бойно поле. 2. Прен. Място на ожесточени спорове, дискусии.
преноменирам - преномерираш, несв. и св.; какво. Номерирам отново.
преображение - мн. преображения, ср. 1. Промяна на образа, на външния вид. 2. Християнски празник — 6 август.
радиолечение - мн. радиолечения, ср. Лечение чрез радиоактивно облъчване.
раздразнение - мн. раздразнения, ср. Силна възбуда, предизвикана от отрицателни преживявания. Обхванат от раздразнение.
разобличение - мн. разобличения, ср. Разобличаване.
разположение - мн. разположения, ср. 1. Мястото, където се намират сграда, постройка, стая и др. по отношение на други. Южно разположение. Хубаво...
собственичка - мн. собственички, ж. Собственица.
самовнушение - мн. самовнушения, ср. Внушение сам на себе си. Освобождавам се от самовнушения.
самоуважение - само ед. Чувство на уважение към себе си. Изпитвам самоуважение.
споразумение - мн. споразумения, ср. Съгласие около нещо спорно, при което всяка страна приема да спазва определени условия; спогодба. Стигаме до...
хигиенизирам - хигиенизираш, несв. и св.; какво. Привеждам в съответствие с хигиенните изисквания. Хигиенизирам сградата. // същ. хигиенизиране, ...
шизофреничка - мн. шизофренички. Жена шизофреник.
освобождение - мн. освобождения, ср. Освобождаване. Трети март е ден на Освобождението.
произношение - мн. произношения, ср. 1. Произнасяне. 2. Начин на произнасяне. Лошо произношение.
подкрепление - мн. подкрепления, ср. 1. Войскови части, които са изпратени на помощ. 2. Това, което служи за помощ (предимно за допълнителни чове...
произведение - мн. произведения, ср. 1. Продукт на физическа или умствена дейност. Тестено произведение. Литературно произведение. 2. Спец. В мат...
просветление - само ед. Яснота в съзнанието и в душата; вътрешна хармония.
снизхождение - само ед. Снизходителност. Отнасям се със снизхождение. Усмихвам се със снизхождение.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: