Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ени - Намерени са 600 думи от търсенето
учреждение - мн. учреждения, ср. Организация в рамките на едно ведомство. Държавно учреждение. Здравно учреждение. // прил. учрежденски, учрежд...
вцепенение - само ед.Състояние на неподвижност, безчувственост.
извлечение - само ед. Извадка от документ или текст. Препис-извлечение.
изключение - мн. изключения, ср. Отклонение от типичното или от правилото. Всяко правило си има изключение. • Без изключение. В пълния брой. Вс...
изчисление - мн. изчисления, ср. Пресмятане с математически действия. Правя изчисление.
примирение - само ед. Състояние на примирен.
пленителен - пленителна, пленително, мн. пленителни, прил. Който покорява, очарова с прелестта си. Пленителна усмивка. // същ. пленителност, пл...
преселение - мн. преселения, ср. Преселване.
привидение - мн. привидения, ср. 1. Нещо, което се привижда на някого. 2. Призрак.
стремление - мн. стремления, ср. Домогване, въжделение, стремеж.
хигиеничен - хигиенична, хигиенично, мн. хигиенични, прил. Който е съобразен с изискванията на хигиената; здравословно чист. // нареч. хигиенич...
впечатление - мн. впечатления, ср.1. Следа, останала в съзнанието на човека от нещо преживяно. Направи ми силно впечатление.2. Влияние, въздейст...
въображение - само ед.Способност за изграждане на мислени представи, образи; фантазия. Богато въображение. Творческо въображение. Това съществув...
девственица - мн. девственици, ж. Девствена жена.
довереничка - мн. доверенички, ж. Довереница.
заблуждение - мн. заблуждения, ср. Заблуда. Изпадам в заблуждение.
заграждение - мн. заграждения, ср. Спец. Обикн. мн. Инженерни съоръжения или средства, които се разполагат, за да се забави или спре движението ...
заслепление - само ед. Заслепение.
заточеничка - мн. заточенички, ж. Заточеница.
затруднение - мн. затруднения, ср. 1. Трудност, пречка, спънка при извършване, протичане на нещо. Имахме големи затруднения при обзавеждането на...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: