Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ени - Намерени са 600 думи от търсенето
неумение - мн. неумения,ср. Липса на умение.
труженик - мн. труженици, м. Човек, който се труди, който работи упорито.
уверение - мн. уверения, ср. 1. Увещание, убеждаване. Не вярвам в твоите уверения. Дадох му уверение, че ще бъда точен. 2. Документ, удостов...
умиление - само ед. Затрогване, разчувстване, разнеженост. Изпадам в умиление от хубавите песни. Гледам с умиление. // нареч. умилено.
унижение - мн. унижения, ср. 1. Унижаване. Подлагам на унижения. Изживявам големи унижения. 2. Постъпка, която унижава. Устройвам унижения.
утешение - само ед. 1. Утешаване. 2. Утеха.
влечение - само ед.1. Стремеж, наклонност. Имам влечение.2. Стремеж за интимна близост.
движение - мн. движения, ср. 1. Спец. Във философията — форма на съществуване на материята, която е в непрекъснат процес на развитие. 2. Всяк...
единение - само ед. 1. Единство, сплотеност. 2. Уединение, усамотеност. В единение.
ленинист - мн. ленинисти, м. Последовател, привърженик на ленинизма.
ленински - ленинска, ленинско, мн. ленински, прил. 1. Който е свързан с личността, живота и учението на Вл. И. Ленин. Ленинска теория. 2. Кой...
менингит - само ед. Възпаление на мозъчната ципа, причинено от бактерии или вируси.
сведение - мн. сведения, ср. 1. Известие, новина, информация, предадени от някъде. Получавам сведения от фронта. Изпращам сведения. Нямам ник...
свещеник - мн. свещеници, м. Духовно лице при християните, което има право на брак, извършва обреди и служи литургия; поп, духовник, пастор. ...
смешение - само ед. Смесица; смесване.
смирение - само ед. 1. Покорство, кротост, скромност. 2. Спокойствие. Обзема ме смирение.
стечение - само ед. Събиране на едно място; струпване, натрупване, съвпадение. По стечение на обстоятелствата. Стечение на факти.
сценичен - сценична, сценично, мн. сценични, прил. Който се отнася до сцена. Сценична постановка.
тежнение - мн. тежнения, ср. Склонност към нещо; стремеж, влечение, желание. Ние имаме различни тежнения.
тенисист - мн. тенисисти, м. Състезател по тенис.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: