Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ени - Намерени са 600 думи от търсенето
население - само ед. Жителите на дадена територия. Местно население.
незаменим - незаменима, незаменимо, мн. незаменими, прил. Който не може да се замени с нищо; много необходим, безценен. Незаменим работник. Не...
отражение - мн. отражения, ср. 1. Образ на предмет в гладка, огледална повърхност. Видя отражението си в реката. 2. Връщане на звуков или свет...
плетеница - мн. плетеници, ж. 1. Орнамент, образуван от преплетени линии, ивици или фигури. 2. Записан с плътни издължени букви текст, чието р...
погашение - мн. погашения, ср. 1. Изплащане на дълг. 2. Вноска за изплащане на дълг.
попадение - мн. попадения, ср. Попадане в целта. Точни попадения.
поражение - мн. поражения, ср. 1. Неуспех, несполука във война или в някакво състезание. Не познавам поражение. Претърпявам поражение. 2. Обик...
поразеник - мн. поразеници, м. Поразник.
пратеница - мн. пратеници, ж. Жена пратеник.
разорение - само ед. Разоряване, съсипия, материален крах. // прил. разорителен, разорителна, разорително, мн. разорителни.
сравнение - мн. сравнения, ср. 1. Сравняване, съпоставка. При това сравнение се вижда кой е по-добър. 2. Спец. Вид стилистична фигура, при коя...
труженица - мн. труженици, ж. Жена труженик.
украшение - мн. украшения, ср. 1. Това, което служи за украса. Коледни украшения. 2. Бижута. Златни украшения.
уравнение - мн. уравнения, ср. 1. Само ед. Уравняване. 2. Спец. В математиката — равенство с неизвестни величини, възможно само при определена...
храненица - мн. храненици, ж. Момиче храненик.
червенина - само ед. 1. Качество на червен. Червенината на кръвта. 2. Зачервено място. На ръката му имаше някаква червенина.
освещение - мн. осветения, ср. Църковен ритуал, свързан с молитви и специални действия, за направяне на нещо да стане свято.
отделение - мн. отделения, ср. 1. Част от постройка или учреждение. Гинекологично отделение. 2. Остар. Един от първите четири класа в началнот...
отегчение - само ед. Чувство на тягост, досада, неудоволствие.
отношение - мн. отношения, ср. 1. Взаимна връзка между различни предмети, явления, величини. 2. Само мн. Взаимно общуване. Дипломатически отно...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: