Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ени - Намерени са 600 думи от търсенето
въведение - мн. въведения, ср.1. Начална част на литературно, научно или музикално произведение; увод.2. Само ед. Начало към действие.
гъсеничен - гъсенична, гъсенично, мн. гъсенични, прил.1. Който е на гъсеница.2. Спец. Който се движи посредством метална членеста верига; вери...
ленинизъм - само ед. Учение на Владимир Илич Ленин, което доразвива марксизма.
обръщение - мн. обръщения, ср. 1. Призив към обществото по важен въпрос. 2. Употреба на парични или други знаци. Пуснати са в обръщение 20-лев...
опълчение - мн. опълчения, ср. 1. Истор. Съвкупността от доброволци в Руско-турската война (1877 — 78). 2. Остар. Съвкупността от войници опъл...
отмъщение - мн. отмъщения, ср. 1. Само ед. Отмъщаване. 2. Ответна реакция при причиняване на зло; желание за мъст. Замисли страшно отмъщение.
поръчение - мн. поръчения, ср. Възлагане на задача, обикн. направено в официална форма.
съобщение - мн. съобщения, ср. 1. Това, което се съобщава; известие. Радиото предаде съобщение за срещата. 2. Обикн. мн. Възможност за общуван...
саменичък - саменичка, саменичко, мн. саменички, прил. • Сам-саменичък. Разг. Съвсем сам.
съжаление - мн. съжаления, ср. 1. Чувство на жал, на състрадание към някого. Изпитвам съжаление към него. Видът й будеше съжаление у всички. 2...
съчинение - мн. съчинения, ср. 1. Литературно, научно или друго произведение. Оригинално музикално съчинение. Събрани съчинения. 2. Вид писмен...
твърдение - мн. твърдения, ср. Това, което се твърди, което се отстоява като мнение. Нелепо твърдение. Обидно твърдение.
удължение - мн. удължения, ср. Това, с което нещо се удължава.
двоумение - мн. двоумения, ср. Състояние на нерешителност, раздвоеност; колебание. След дълги двоумения реши да тръгва.
доведеник - мн. доведеници, м. Дете, обикн. момче, по отношение на втория си баща.
довереник - мн. довереници, м. 1. Доверен човек. 2. Разг. Доверител.
донесение - мн. донесения, ср. 1. Служебно съобщение в устна или писмена форма, което е отправено към висшестоящите. Правя донесение. 2. Донос...
изложение - мн. изложения, ср. 1. Само ед. Предаване (устно или писмено) на мисли и разсъждения. Написах едно изложение за природата на Виетна...
озлобение - само ед. Озлобление.
обвинение - мн. обвинения, ср. 1. Приписване вина на някого. Обвинение в измама. 2. Само ед. Обвиняваща страна в съдебен процес. Свидетел на о...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: