Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ени - Намерени са 600 думи от търсенето
постижение - мн. постижения, ср. Нещо, постигнато в някаква област; висок резултат, успех. Голямо постижение.
построение - мн. построения, ср. 1. Построяване. 2. Организация, система, концепция, идея, мнение, схващане. Логически построения.
похождение - мн. похождения, ср. Любовно приключение.
приложение - мн. приложения, ср. 1. Само ед. Прилагане. 2. Това, което е приложено към друго; притурка. Книга с приложения. 3. Спец. В граматик...
приношение - мн. приношения, ср. Остар. Дар, принос.
провидение - само ед. Висша ръководна сила, определяща съдбата на човек; бог. Чакам знак от провидението.
провинение - мн. провинения, ср. Нарушение на някакво правило, закон; вина, простъпка, грешка.
протежение - само ед. Разстояние от единия до другия край по дължината на нещо. По протежението на реката.
проявление - мн. проявления, ср. Проявяване.
родственик - мн. родственици, м. Роднина.
собственик - мн. собственици, м. Човек, който притежава нещо; стопанин, притежател. Собственик на земя. Собственик на хотел. Собственик на прав...
усложнение - мн. усложнения, ср. 1. Затруднение, заплитане на положението; бъркотия, пречка; трудност, която възниква допълнително. Поради лошо...
унищожение - мн. унищожения, ср. 1. Само ед. Унищожаване. Подлагам на унищожение. 2. Обикн. мн. Разрушени, съсипани сгради и др.; разсипия, със...
усмотрение - само ед. Преценка, разбиране, убеждение, мнение. • По мое усмотрение. По моя преценка, мнение.
шизофреник - мн.шизофреници.Човек, болен от шизофрения.
шизофрения - само ед.Психическо заболяване свързано с деградиране и раздвояване на психиката.
изкупление - само ед. Изкупване на грехове, грешки и под. Дарявам пари за изкупление на греховете си.
увеличение - мн. увеличения, ср. 1. Увеличаване. Няколко увеличения на цените. 2. Обем, размер и др., с които нещо нараства. Увеличението на за...
увеселение - мн. увеселения, ср. Събиране на хора за развлечение с танци, музика, забавни игри. Коледно увеселение.
укрепление - мн. укрепления, ср. 1. Съоръжение, което служи за укрепване, стабилизиране, защита. 2. Място със съоръжение за защита. Напускам ук...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: