Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ени - Намерени са 600 думи от търсенето
постановление - мн. постановления ср. 1. Официално разпореждане със сила на закон. Постановление на Министерския съвет. 2. Съдебно решение.
пратеничество - мн. пратеничества, ср. Няколко пратеници с обща мисия.
представление - мн. представления, ср. 1. Изпълняване на сценично произведение, програма; спектакъл. Театрално представление. 2. Остар. Представа.
пренапрежение - само ед. Много силно напрежение (в 1 знач.).
равнобедреник - мн. равнобедреници, (два) равнобедреника, м. Равнобедрен триъгълник.
разграничение - мн. разграничения, ср. Отделяне на едно от друго; прокарване на граница.
разпределение - мн. разпределения, ср. 1. Разпределяне. Разпределение на помощи. 2. Начин на разпределяне. 3. Програма, план за бъдеща работа с ра...
умозаключение - мн. умозаключения, ср. Заключение, направено на основата на няколко съждения. Правя умозаключение.
умопомрачение - само ед. 1. Побърканост, неспособност за разбиране; лудост. 2. Прен. Силно объркване, заслепление, вълнение. Изпадам в умопомрачен...
предположение - мн. предположения, ср. Догадка, предварително допускане.
приготовление - мн. приготовления, ср. Обикн. мн. Предварително приготвяне за нещо; подготовка.
прикосновение - мн. прикосновения, ср. Допир, докосване.
произхождение - само ед. Остар. Произход.
стихотворение - мн. стихотворения, ср. Спец. Кратък лирически жанр, в който основното са образите и чувството, а не действието. Пиша стихотворения...
стихосложение - мн. стихосложения, ср. Спец. Система на организация на мерената реч във връзка с ударения, паузи, ритъм, рима, строфа. Силабическо...
удостоверение - мн. удостоверения, ср. 1. Документ, който доказва, показва нещо. Удостоверение за правоспособност на шофьор. Удостоверение за ражд...
предубеждение - мн. предубеждения, ср. Предварително изградено отрицателно отношение към нещо (обикн. несправедливо).
преувеличение - мн. преувеличения, ср. Невярно представяне на нещата в уголемен вид.
предшественик - мн. предшественици, м. Предходник.
пренебрежение - само ед. 1. Липса на внимание към някого или към нещо; незачитане. 2. Високомерно отношение към някого, липса на уважение.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: